Opera, Bale, Klasik Müzik alanından kimse yok
Reklam
  • Reklam

Opera, Bale, Klasik Müzik alanından kimse yok

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kurul, dördü kadın 9 kişiden oluşturuldu.

Reklam
09 Ekim 2018 - 10:44 - Güncelleme: 09 Ekim 2018 - 11:44
Reklam

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri belirlendi. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre kurul şu üyelerden oluştu:

Alev Alatlı (Romancı), Havva Hümeyra Şahin (Tarihçi-Osmanlı bürokrasisi uzmanı), Hülya (Koçyiğit) Soydan (Eski sinema oyuncusu) , Prof. Dr. İskender Pala ( Edebiyatçı- Yazar), Mehmed Özçay (Hattat), Murat Bardakçı (Gazeteci-Tarih yazarı), Orhan Gencebay (Şarkıcı), Rasim Özdenören (Deneme, hikâye, roman yazarı) Prof. Dr. Ümit Meriç. (Cemil Meriç'in kızı, sosyolog).

 

Ümit Meriç                                                                            Havva Hümeyra Şahin
 

Hülya Soydan                                                                                       Alev Alatlı

 

Rasim Özdenören                                                               Murat Bardakçı

 

İskender Pala                                                  Mehmed Özçay

Üyelerin büyük çoğunluğu geçen yıl düzenlenen “Milli Kültür Şurası”nda da çeşitli komisyonlarda görev almışlardı. Kurula, opera, bale, klasik müzik alanlarından kimsenin seçilmemiş olması dikkati çekti.

KURULUN BAŞKANI CUMHURBAŞKANI

Kurulun başkanlığını, yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı yapıyor ve kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirecek.

Kurul, Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek, geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapacak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirecek.

Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek kurul, görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacak.

Cumhurbaşkanı'nın programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izleyecek ve Cumhurbaşkanına rapor sunacak kurul, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları düzenlenecek.

Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapacak veya yaptıracak olan kurul, Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri de yerine getirecek.

PERSONEL VE SEKRETARYA

Kurullarda yeteri kadar personel bulunacak. Kurulda görevlendirilen her türlü personele yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. Personel görevlendirme yazıları bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilecek. Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine getirilecek. Kurul personelinin özlük işlemleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülecek.

Kurulun giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek.

Bu ek ödemede, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilecek.

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kurul, görevleri ile ilgili olarak gerekli bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olacak. Kurumlar, kendilerinden bilgi istenen bilgileri vermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulacak.

Kurul başkanvekili ve üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda mevzuat gereği yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Görevlilerin bu yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek. 

Bu haber 10007 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Antik Sikke Koleksiyoncusu Dr. Dt. Özkan Arıkantürk
Antik Sikke Koleksiyoncusu Dr. Dt. Özkan Arıkantürk
17 Haziran 1961 ve Rudolf H. Nureyev
17 Haziran 1961 ve Rudolf H. Nureyev