Müzik eğitimcileri ne yapılmasını istiyor?

Bakanlık doğrudan sahada çalışanların örgütü olan MÜZED'in taleplerini dikkate almalı.


Müzik eğitimcileri ne yapılmasını istiyor?

Müzik eğitimcilerinin örgütlendiği MÜZED, Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'nın düzenlendiği Müzik Öğretmenliği Günü'nde bir açıklama yaparak, taleplerini dile getirdi. MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam imzasıyla yayımlanan açıklamada belirtilen hususların bir kısmı, MMM Çalıştayı sırasında da özetle bir dakikalık süre içinde sözlü olarak da ifade edildi.

MÜZED'in kamuoyuna açıkladığı görüş ve talepler şöyle:

  • Anayasa’nın 42. maddesinde öngörülen eğitim hakkı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun birinci bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarının her bir tümcesi açık biçimde (diğer ders gruplarıyla birlikte) müzik/sanat eğitiminin de programlar içinde yer almasını emretmektedir.

  • Bu amaçlara uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim programları içinde ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, müzik dersi bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında iki saat olarak okutulmalıdır. Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açıkladığı “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”nda 2020 yılından itibaren Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak “seçmeli havuzuna atılması” (belirsizleştirilmesi) girişiminden vazgeçilmelidir.

  • 2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ilköğretim 5. sınıfların hazırlık sınıfı yapılması ve buna bağlı olarak Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve Bilişim derslerinin 5. Sınıflar ders dağılım çizelgesinden kaldırılması girişiminden vazgeçilmiş olmasını çok yerinde buluyor ve destekliyoruz.

  • Her eğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik dersleri ortaokul ve liselerde dal öğretmeni tarafından; ilkokulda dal ve sınıf öğretmeni tarafından birlikte verilmelidir. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

  • Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, öğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

  • Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi öğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

  • Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde “sahipsiz” kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde “Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü” kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

  • Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) yukarıdaki önerilerimizin gerçekleşebilmesi yolunda her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.