Reklam
Reklam
Bugün

KİTAPLARI

MOR KÜLHANİ BESTECİ – CENGİZ TANÇ

Cumhuriyet Kitapları / 2021

Cengiz Tanç (1933-1997), geliştirdiği kendine özgü soyut yazı tarzı ile yenilikçi müziğin kapılarını açan sayılı bestecimizden biridir. Bu anlamda bir öncü, bir uçbeyi olduğu söylenebilir. Cumhuriyet dönemi müzik tarihimizde yaptığı hizmetler ve besteleriyle önemli bir yeri olmasına karşın, erken ölümünden sonra yapıtları ve kendisinin unutulmaya yüz tutması üzücüdür. Tanç'ın yaşam öyküsü, 2. Dünya Harbi öncesi Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal durumuna, eğitim yaşamına, 1936'da kurulan ilk konservatuvarın eğitim ve sosyal ortamına da ışık tutmaktadır.
Muammer Sun ve İlhan Baran'la birlikte Adnan Saygun'un mezun ettiği ilk üç öğrenciden biri olan Tanç'ın, konservatuvarda, TRT'de, operada görevli olduğu dönemde yaşadıkları, 12 Mart'ta başına gelenler, Devlet Sanatçılığı konusunda koyduğu tavır, yurt dışında elde ettiği başarılar, Türk kültürü ve müziği hakkındaki görüşleri, bilinen ve bilinmeyen tüm yapıtları, hakkındaki anlatı ve değerlendirmeler, bu kitabın içeriğini oluşturmaktadır. Kültür ve sanat yazarı, yılların usta gazetecisi Şefik Kahramankaptan tarafından âdeta roman gibi kolay okunur bir üslupla yazılmış olan bu kitap, Cengiz Tanç'ın günümüz kuşakları tarafından öğrenilmesine, anısının yaşatılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

https://www.cumhuriyetkitap.com.tr/mor-kulhani-besteci-cengiz-tanc

 

MÜZİĞİN YÜCE GÖNÜLLÜ ŞÖVALYESİ │ MEHMET BAŞMAN

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/  2019

Türkiye'de “sanat koruyucusu” denilince öncelikle akla gelecek, sanatçı olmayan birkaç isimden biridir Mehmet Başman. Prof. Dr. Emre Kongar onu “Ankara'nın Eczacıbaşısı” diye nitelendirmiştir.

Ama Mehmet Başman'ın farkı, emekçi bir mühendisken, aile bağlılıkları nedeniyle kendisini batmak üzere olan bir şirket ve henüz örgütlenme aşamasındaki bir vakfın başında bulmasıdır. 

Mehmet Başman yüklendiği büyük sorumlulukların altından başarıyla kalkmış, Kavaklıdere Şarapları'nı Türkiye'nin ilk modern bağcılık ve şarapçılık işletmesi haline getirirken, buna koşut  olarak Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ni de Başkent'e ve sanata hizmet yolunda geliştirmesi olmuştur.

Kimdi Mehmet Başman? And ailesiyle ilişkisi neydi? Uluslararası kuruluşlarda saygın bir mühendis - danışman olarak tanınırken, nasıl kendini Ankara'da şirket ve vakıf işlerinin içinde buldu? Başarısını neye borçluydu? SCAMV'nı 40. yılına ve sonrasına nasıl taşıdı? Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ni nasıl geliştirdi? Üç büyük projesini nasıl gerçekleştirdi? Herkesin üzerinde söz birliği ettiği özellikleri ve bilinmeyenleri nelerdi?

Tüm bu soruların yanıtları ve daha pek çok merak edileni, bu kitapta bulacaksınız.

Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

EZGİSELLİĞİN DORUKLARINDA:YALÇIN TURA

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/  2016

Cumhuriyet döneminin sadece bestecilikle yaşamını kazanmış ilk bestecisi olan, dostluğundan onur duyduğum Yalçın Tura'nın yaşamını tüm yönleriyle özetlemeye, besteci, müzikolog, düşünür, eğitimci ve insan olarak, bir portresini çizmeye çalıştım bu kitapta.
Araştırmalarım, ulaşabildiğim yazılı belgeler ve Yalçın Tura’nın çizgisi, müzikçiler arasındaki âdeta bir kayıkçı kavgası gibi yıllarca devam eden Batı-Doğu ve Tekses- Çokses ayrımcılığının ne denli yapay olduğunu, nasıl boşuna zaman yitirildiğini ortaya koyuyor.
Bir bestecinin "taraf’ olmadığı için "bertaraf’ olmadığını, aksine özgün Türk müziğini nasıl ortaya koyduğunu, kitlelere kendini ve müziğini nasıl sevdirdiğini bu kitabı okurken ve ekindeki CD’yi dinlerken görecek duyacaksınız.
Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

HİNDEMİTH RAPORLARI

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/ CD Ekli / 2013

Paul Hindemith, ülkemizde besteci kimliğinden çok, ilk konservatuarın kuruluşuna giden yolun taşlarını döşeyen müzik eğitimcisi ve danışman olarak bilinir. Hindemith, en kapsamlısı ilki olmak üzere 1935-36-37 yıllarında sunduğu raporlarla ülkemizde konservatuvarın kuruluşu, opera ve bale eğitimi ile gösterilerinin başlatılıp yerleştirilmesi çabalarına yön vermiştir. Alman müzik adamının önerme ve saptamalarından çoğunun, aradan 78 yıl geçmesine karşın ilke bağlamında hâla geçerliliğini yitirmemiş olması düşündürücüdür. Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan bir sözleşmeyle Hindemith'e hazırlatılan 1935-36-37 tarihli üç rapor, Milli Eğitim Bakanlığı yangınında imha olmuştur. Ancak Almanca orijinal nüshaları Hindemith Enstitüsü arşivlerinde korunmaktadır. Kitapta raporların günümüz Türkçesiyle sunulmasının ötesinde, destek ögeleri de kullanılarak, müzik tarihimizden bir dönemin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak anı, mektup ve analizlere de yer verildi. Bu çerçevede, raporların ve mektupların Almanca orijinallerinden çevirisini yapan müzikolog Elif Damla Yavuz'un “Paul Hindemith ve Türkiye’de Müzik Yaşamının Yapılandırılması” başlıklı master tezi özeti, Cevat Memduh Altar'ın Hindemith'in uygulamalarıyla ilgili bir konuşması, Hindemith'in Ankara'ya yazdığı mektuplar da, kitapta yer alıyor.

Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

MÜZİKTE DERİN ZİRVE: İLHAN BARAN

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/ CD Ekli / 2010

Terini son damlasına kadar öğrencileri için akıtmış bir besteci ve teori öğretmenidir İlhan Baran... Devletin Konservatuvar sonrası Paris'te okuması için verdiği bursu, fazlasıyla geri ödemiş, Batı'da Türkiye imgesinin olumlu yüzünü ortaya koyan Muhiddin Dürrüoğlu, Fazıl Say, Toros Can gibi üstün yetenekleri ve daha nicelerini yetiştirmiştir... Günümüz anlayışıyla tam bir “müzik ve yaşam koçu”dur o... Örnek besteci, önder öğretmendir. Özellikle piyano için yaptığı besteler, günümüzde tüm konservatuvarların değişik sınıflarında müfredatın ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. “Dönüşümler” başlıklı piyanolu triosu, dünyanın ünlü topluluklarının repertuarlarına girmiş, Amerika'dan Avustralya'ya kadar seslendirilmekte, uluslararası dolaşımda yer almaktadır. Uzun yıllar sürüp giden teksesli,çoksesli müzik tartışmasında kucaklayıcı ve doğru tavrıyla gençlere yol göstermiş, Doğu ile Batı arasındaki köprüyü hem kendi yapıtlarında, hem öğrencilerinin zihinlerinde çoktan oluşturmuştur. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2009 yılında Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirilen Baran'ın özellikleri nelerdir, öğreticiliği, besteciliği nasıldır? Hangi çabanın içinde olmuş, hangi sonuçları elde etmiştir?İlhan Baran'ın yaşam öyküsü, başta değişik kuşaklardan öğrencilerinin tanıklıkları ve çeşitli belgelerle zenginleştirilmiş olarak sunuluyor. Kitapta Baran'ın önemli makaleleri, bazı nota örnekleri de yer alıyor. CD ekinde ise, bestecinin yapıtlarından, yazar tarafından seçilmiş, aralarında Dönüşümler'in de yer bulunduğu örnekler bulunuyor.

Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

 

1. Baskı                                                    2. Baskı

MEHTER'DEN ALATURKA'YA / FROM MEHTER TO ALLA TURCA

ÇAĞSAV Yayınları / Türkçe ve İngilizce / Karekodlu / 2022 (2. Baskı)

Mehter denilince, öncelikle akla Osmanlı geliyor. Oysa bu müziğin kökeni, Orta Asya'ya, eski Türk boylarına uzanıyor. Tarihteki Türk devletlerini incelediğimizde Tuğ Takımları'ndan Mehter'e gelişme sürecini görebiliyoruz. En ilginci de, Batı'yla etkileşimde, Türk müziğinin Avrupa müziğini etkilemesi konusunda Mehter'in öncelik alması ve “Alla Turca” tarzının doğmasına yol açması... Mehter'le ilgili kaynaklar genellikle ağdalı dille, dönemin terimleri korunarak yazılmış belgelerden oluşuyor. Bu kitapta ise, Mehterin gerçek kökeni, gelişimi ve Batı'ya etkileri, günümüzün anlaşılır diliyle, olabildiğince yalın ve kısa biçimde anlatılıyor. Kitabın ekinde yer alan CD'de tipik mehter örnekleriyle, Avrupa müziğindeki etkisi sonucu bestelenmiş yapıtlardan örnekler sunuluyor.

https://www.arkadas.com.tr/tarihi-turk-muzigi-mehterden-alaturkaya

 

ATATÜRK, SAYGUN VE ÖZSOY OPERASI

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/ CD Ekli / 2006

Cumhuriyet dönemi ilk kuşak bestecilerinden ve “Türk Beşleri”nden Ahmet Adnan Saygun denilince akla öncelikle, Atatürk'ün isteğiyle ilk Türk operası sayılan “Özsoy”un bestecisi olduğu gelir. Bu kitapta, Saygun operayı bir aydan kısa sürede yazışını ve eserin sahneye hazırlanış öyküsünü kendi sesiyle anlatıyor. Bu anlatıda, yüce bir amaç ve insanüstü çalışmanın arasında, çekişmelerin, gammazlamaların nasıl devam ettiği ilginç ayrıntılarla ortaya konuluyor. A. Adnan Saygun’la ilgili çeşitli araştırmalar yapıldı, kitaplar, tezler yayımlandı. Özsoy’la ilgili kimi bilgiler de bu çalışmalar içinde yer aldı. Bu kitapta ise , doğumunun 100. yılı nedeniyle “Saygun Yılı” olarak kutlanan 2007 öncesinde Saygun’un rahat bir sohbet ortamında anlattığı ve kendi sesiyle kaydedilmiş olan “belge –öykü”, bestecinin kısa yaşam notları,  Prof. Dr. Metin And’ın Özsoy üzerine bir değerlendirmesiyle birlikte sunuluyor.

Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

İNÖNÜ VAKFI VE PEMBE KÖŞK

İnönü Vakfı Yayını / 2006

Pembe Köşk’ü her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Yakın tarihimizin tanıklığını yapmış bu ünlü binayı ve İnönü Ailesi’nin tarihsel eşya, belge ve resimleri ilgiyle izleniyor. Ama Pembe Köşk’ün öyküsünü, İnönü ailesinin başta Pembe Köşk olmak üzere Heybeliada ve İzmir’deki binaları ve İnönü’nün tarihsel kalıtını yaşatmak için hangi çaba içinde olduğunu pek az kişi biliyor. Bu kitapçıkla, Pembe Köşk ziyaretçileri bu öyküyü öğrenme olanağına kavuşuyor.

(İsteme adresi: İnönü Vakfı, Şehit Ersan Caddesi No: 14 06550 Çankaya – Ankara.   Tel: 0 312 428 18 41 Fax : 0 312 427 15 26 )

 

BEL CANTO’NUN EFSÂNE USTASI: AYHAN BARAN

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları/ CD Ekli / 2005

Türkiye’den yetişen sayılı uluslararası şan sanatçıları arasında erkek sesi olarak bir numaradır Ayhan Baran… Gelmiş geçmiş en önemli bas sesler olarak kabul edilen Şalyapin, Boris Christoff gibi isimlerle karşılaştırılmıştır. Kral Philipp, Mephisto, Sarastro gibi unutulmaz rollerleAvrupa başkentlerinde ve Moskova’da hâlâ anımsanan Ayhan Baran, türkülerin operatik yorumuyla da kitlelerin sevgisini kazanan bir sanatçıdır… Mayasındaki sanat yeteneği sadece müzikle sınırlı değildir…Herkesin opera sanatçısı olarak tanıdığı Ayhan Baran, aynı zamanda bir ressam, heykeltraş, fotoğraf sanatçısı, mimari tasarımcıdır… Müzik kültürü operayla sınırlı değildir… Gerektiğinde kendi kendine eşliğini en mükemmel biçimde yapacak düzeyde iyi bir piyanisttir. 2004’te SCAMV Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirilen “Devlet Sanatçısı” Ayhan Baran kimdir? Nasıl yetişti, nasıl ünlendi? Hangi bâdireleri nasıl atlattı? Aşırı tevazuu, mükemmeliyetçiliği ve tatilinden ödün vermemesi nedeniyle uluslararası alanda hak ettiği zirveye tırmanmasa da, adını opera tarihine altın harflerle yazdıran Ayhan Baran’ın ilginç yaşam öyküsü ve başarıları, bu kitapta, belgeler, anılar ve yaşayan tanıklıklarla anlatılıyor. Kitabın ekinde Ayhan Baran'ın 50. sanat yılı konserinden bir seçki de CD olarak bulunuyor.

Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

RESMİGEÇİT

Kültür Bakanlığı Yayınları / 2001

Bir nevi “ressamlar resmigeçidi” sayılabilecek bu kitapta yer alanların büyük çoğunluğu Köy Enstitüsü veya bu kurumun devamı olan Öğretmen Okulu çıkışlı, yüksek öğretimini Gazi Eğitim Enstitüsü’nde tamamlamış ressamlardır. Bir bakıma, başlangıcı Osmanlı’ya dayanan İstanbul’un “Akademi”sinden sonra, bu alanda Cumhuriyet’in eğitim kurumu olan Gazi Eğitim Enstitüsü mezunlarının ilginç öyküsüdür bu söyleşiler. Yokluklar içinde yaşadıkları köylerinden çıkıp geldikleri Köy Enstitüleri’nde yetenekleri keşfedilip resme özendirilen, seminerlere gönderilerek gelişmeleri sağlanan Anadolu çocuklarının eğitmenlik ve ressamlık serüvenleri, günümüzün eğitim karmaşası içinde alınacak derslerle doludur. 1996-1999 arasında yapılmış, toplam 57 söyleşi ve bir makaleden oluşan bu kitap, resim meraklıları ve öğrencilerine yarar sağlayan, konuya yabancı olanların da ilgili ve meraklı hale dönüşmesine katkıda bulunabilecek nitelikte bulunmaktadır.

(Sahaf sitelerinde bulunmaktadır.)

 

ÇEŞMEBAŞINDAN ESİNTİLERLE: FERİT TÜZÜN

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları / 2001

Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinin en kısa ömürlüsüdür Ferit Tüzün. Kompozisyon öğrenciliğinden itibaren elle tutulur 20 yapıt besteledi. Türk bestecileri arasında yapıtları yurt dışında en fazla çalınanlardan biri.. Herkes en renkli, canlı, parlak orkestralama tekniğini Tüzün’ ün kullandığı konusunda hemfikir. İlk Türk balesi “Çeşmebaşı”nın müziğini yazma onuru Tüzün’e ait.“Midasın kulakları, eşek kulakları” nakaratını da herkesin diline pelesenk eden gene O... Sağlığında hocalarından sıra gelmediği için “Devlet Sanatçısı”unvanı verilmeyen, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından “postmortem” olarak, ölümünden 23 yıl sonra 2000 yılında “Onur Ödülü Altın Madalyası” ile ödüllendirilen bu üretken bestecimiz kimdi? Nasıl yetişti, nasıl ünlendi? Eyüp’te, Kınalıada’da başlayıp Ankara’da gelişen, Münih’te pekişen, sonra gene Ankara’da tam olgunlaşırken kısa düşen Ferit Tüzün’ün 48 yıllık yaşam öyküsü, yaşayanların tanıklıkları ve belgelerle zenginleştirilmiş olarak anlatılıyor. 6 Aralık 2001 tarihinde yayımlanan kitap, tüm araştırmacılar ve master öğrencileri tarafından kullanılan tek kaynak durumundadır.

Sipariş için: https://www.pankitap.com/sefik-kahramankaptan

 

İSMET İNÖNÜ VE HÂRİKA ÇOCUKLAR

(İDİL BİRET-SUNA KAN)

Ümit Yayıncılık / 1998

Yazarın ilk kitabıdır. 1998 yılında “Hârika Çocuklar Yasası”nın çıkarılışının 50'nci, İsmet Paşa'nın vefatının 25'nci yılında Ümit Yayıncılık tarafından basılmıştır. Kitapta, konunun iyi anlaşılabilmesi ve bir temele oturtulabilmesi için, öykü, Donizetti Paşa'nın Galata rıhtımına ayak basışıyla başlatılmış, Musika-yı Hümayun'un ardından Atatürk ve müzik devrimine yer verilmiştir. İsmet İnönü'nün müzik sevgisi, 6660 sayılı yasa fikrinin doğuşu, yapılan çalışmalar, Meclis görüşmeleri belgelere dayanılarak anlatılmıştır. Kitapta yasadan ilk yararlanan hârika çocuklar İdil Biret ve Suna Kan'ın öykü ve gelişimlerine birer bölüm halinde yer verilmiştir. “İsmet İnönü ve Hârika Çocuklar” bağlamında, bir bakıma Türk çoksesli müzik tarihinin de kısa ve güleryüzlü bir öyküsü ortaya konulmuştur.

(Kitabın mevcudu tükenmiştir, ancak sahaflarda bulunabilmektedir. Yazar halen, kitabın gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve genişletilmiş ikinci baskısını hazırlamaktadır. Bu kez, İdil Biret ve Suna Kan'dan sonra 6660 sayılı yasadan yararlandırılarak yurtdışında eğitim gören öteki sekiz müzisyene de birer bölüm halinde yer verilmektedir.)