Bilkent Makamı Nasıl Kucakladı?

MSSF'deki iki günlük etkinlikte seminer, konferans, ustalık sınıfı ve konser yer aldı.


Bilkent Makamı Nasıl Kucakladı?

Bilkent Saygun Merkezi ve Bilkent Kompozisyon Bölümü tarafından düzenlenen, Berlin Ana Şehir Kültür Fonları ve Berlin Senatosu tarafından desteklenen “Makamı Kucaklamak” başlıklı etkinlikler dizisi 27-28 Eylül 2016 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yapıldı.

Tüm etkinliklerin halka açık olduğu dizide, seminerler, panel tartışma, bireysel ve toplu ustalık sınıfları, Bilkent Kompozisyon öğrencileri eserlerinin prova edildiği oturum ile açıklamalı konser genel provası yer aldı.

Almanya’dan konuk edilen genç topluluk neophon ensemble Bilkent Konser Salonu’nda verdiği “Halep Diyalogları” başlıklı konserle dizinin son etkinliğini yaptı. Araştırma temelli olduğu kadar sanatsal uygulamayı da hedefleyen etkinliklerin merkezinde, Türkiye ve yakın coğrafyasında yaygın kullanılan bir saz olan ‘kanun’ yer aldı. Kanun’un uluslararası modern müzik akımlarıyla diyaloga girmesi ile bununla bağlantılı sosyokültürel ve sanatsal sorun yumakları, tüm etkinlik dizisiyle beraber kapanış konserinin de ana temasını belirledi.

Etkinlikler dizisinin ilk günü, projenin bilimsel artalan çalışmalarını yaparak kavramsal çerçeveyi oluşturan Dr. Stefan Pohlit’in verdiği “Tasavvuf Müziği’nde biçim, seyir ve saf entonasyon” başlıklı seminer konuşması ve bestecilikte ustalık sınıflarıyla başladı. İlk günün devamında, Dr. Osman Öksüzoğlu ve Tolga Volkan Kılıç’ın verdiği “Türk Müziği’nde usûl ve geleneksel vurmalı sazlar” konulu ustalık sınıfı ile neophon ensemble üyelerinin gerçekleştirdiği “Çağdaş müzikte icra pratiği sorunları” temalı panel tartışma yer aldı.

İkinci gün, bestecilikte ustalık sınıflarının yanı sıra Bilkent Kompozisyon öğrencilerinden Aslıhan Keçebaşoğlu, Emre Eröz, Nadir Kaya ve Arda Yurdusev’in eserlerinin neophon ensemble tarafından prova edildiği bir oturumla başlayarak açıklamalı konser genel provası ile devam etti. Julien Jalâl Eddine Weiss, Klaus Lang, Cathrine Lamb, Arash Yazdani, Ezequiel Menalled, Stefan Pohlit ve Konstantin Heuer’in dâhil oldukları uluslararası besteciler grubunun solo kanun ve geniş topluluk için besteledikleri eserlerin seslendirildiği “Halep Diyalogları” başlıklı konserle “Makamı Kucaklamak” sona erdi.

Aslıhan Keçebaşoğlu, Yiğit Aydın

fotoğraflar: Arda Yurdusev