Kültürdeki sığlaşmayı medya besliyor...

Basın yayın kuruluşlarının kültür, sanat, edebiyat, yayıncılık, süreli yayınları içeren programlara ve yayınlara özendirilmesi öneriliyor.


Kültürdeki sığlaşmayı medya besliyor...

3. Milli Kültür Şurası'nda Medya ve Kültür Komisyonu şu kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Ayşe BÖHÜRLER (Gazeteci ve yazar, Yeni Şafak yazarı)
Doç. Dr. Abdülhamit KIRMIZI, Prof. Dr. Ergün YILDIRIM, Ertuğrul FINDIK, İsmet BERKAN, Mehmet Ali ÇALIŞKAN, Nazife ŞİŞMAN, Şafak TAVKUL, Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Ziyaver ŞENCAN

MEDYA VE KÜLTÜR KOMİSYONU RAPORU

Medya ve Kültür Komisyonunun çalışmaları neticesinde, medyada içerik sorunu öne çıkmıştır. Millî kültürün medya içeriklerinde yeteri kadar yer alamayışı, medya dilinin Türkçeye zarar verdiği, okuma eyleminde nitelik kaybı gibi başlıca tespitlerin yanında dijital medyanın içerik sorununun had safhada olduğu konusunda tespit ve öneriler ele alındı.

Komisyon toplantıları boyunca, sosyal medya ağırlıklı olmak üzere; günümüzde medya dilinin son derece olumsuz bir yere evirildiği ısrarla vurgulandı. Kültürün medyanın olumsuz etkileri altında olduğu, medyanın ise kültürel birikimin zenginleştirmekten uzak bir yere savrulduğu komisyonda sıklıkla öne çıkarılırken, bu durumu tersine çevirecek somut önerilerle teferruatlı bir yol haritası hedeflendi. Medya, kültür konusunda dile getirilen “sığlaşma” sorununu besleyen temel bir mecra olarak değerlendirildi. Medya ve Kültür Komisyonunda sırasıyla;

 • Küresel kültür endüstrisinin olumsuz etkisine karşı, medyada millî kültür unsurlarının artırılması ve medyada millî kültürü koruyucu ve geliştirici içerikler ve eylem planları hazırlanması,

 • İletişim fakültelerinin ve medya kuruluşlarının millî kültürümüz ile ilişkilerinin pekiştirilmesi ve bu eğitim ve faaliyet alanlarına çeşitli kültür programları sunulması,

 • Millî kültürün yeni kuşaklara aktarılması için yeni iletişim araçlarının millî kültürle buluşturulmasına ön ayak olunması,

 • Ekran bazlı okuma klasik okuma biçimlerinin önüne geçerken; metnin anlaşılmasında derinlik kaybına sebep olmaktadır. Yeni okuma alışkanlıklarına uygun kültür içerikleri oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılması,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığının teşvik verdiği eserleri(n) Türkçe dil ölçütü açısından denetlenmesi,

 • Kültür değerlerinde içerik kaygısının gözetilmesi ve bu değerlerin izlenme oranı kaygısına kurban edilmemesinin temin edilmesi,

 • Sanatın hayatın içinde içselleştirilmesini sağlayan bir müfredatın oluşturulması,

 • Millî kültürün taşıyıcısı dil ve klasikleri yeni nesle aktaracak medya biçimlerinin desteklenmesi,

 • Sosyal medya başta olmak üzere medyanın dil zenginliğini terk etmesi dili zayıflatmaktadır. Sosyal medyanın kendiliğinden oluşturduğu iletişim biçiminin yeni bir üslupla tedavüle sokulması yönünde çalışılması,

 • Kültürün taşıyıcısı olan medyanın, dil konusunda yeniden itibar kazanmasının temin edilmesi,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığının bütün eserlerinin kurulacak bir dijital kültür kanalında yayınlanması,

 • Kültür-sanat etkinliklerinin duyuru, reklam ve tanıtımının güçlendirilmesi, sosyal medyada tanıtıma önem verilmesi,

 • Kültür-sanat desteklerinin yeni medya biçimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi,

 • Basın yayın kuruluşlarının kültür, sanat, edebiyat, yayıncılık, süreli yayınları içeren programlara ve yayınlara teşvik edilmesi,

 • Mevcut yazılı birikimin internet medya mecralarında, özellikle blog, dergi, tematik içerik sitesi gibi alanlarda yeniden sunulabilmesi için uygun projelerle teşvik edilmesi,

 • TRT’nin kültür-sanat ve edebiyata daha fazla yer ayırması yönünde tavsiyelerde bulunulması teklif edildi.