Zuhal Arda'dan "Aşk", Fırça'da..

Ressam-Eğitimci Zuhal Arda'nın yeni işleri 17 Ekim-2 Kasım arasında Ankara'da Fırça Sanat Galerisi'nde...


Zuhal Arda'dan "Aşk", Fırça'da..

Konya'daki akademik çalışmalarıyla tanınan ressam Doç.Dr. Zuhal Arda, son dönem çalışmalarını Ankara'da Fırça Sanat Galerisi'nde 17 Ekim'den itibaren sergilemeye başlıyor. Resme başladığı ilk yıllarda suluboya yı özellikle tercih eden Arda'nın sulu teknik resimlerinde renk geçişleriyle sağladığı uyumlu ve soyut düzenlemeler dikkati çekiyordu. Arda daha sonra yağlıboya ve suyu bir arada kullanarak tuval üzerine taşımaya başladı. Arda'nın resimleri raslantısal ögeler içermekle birlikte, her serisinin belirli temalar etrafında dolaştığı gözleniyor.

ÖZGEÇMİŞİ

Samsun'da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Niğde'de yaptı. 1989 Yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümüne girdi. Ressam- Öğretim Üyesi Prof. Oya Kınıklı’nın öğrencisi oldu. Yatay geçiş yaparak 1994 Yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Ressam Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alaybey Karoğlu’nun atölyesinden mezun oldu. Konya İlindeki birçok İlköğretim Okullarında ve liselerinde resim öğretmenliği yaptı. Yüksek lisans tezini Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1999 Yılında “ İlköğretim Okullarında Uygulanan Sanat Eğitimi Derslerine Renk Yönünden Analitik Bir Yaklaşım” konulu yüksek lisans teziyle tamamladı.

2000 Yılında Konya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine kurucu müdür olarak atandı. Konya’da Güzel Sanatlar Lisesinin kurulması, öğretim ve eğitimi ile Konya’nın sanat yaşamı için çaba gösterdi. 2005 Yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2005 Yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007'de yine Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ Ressam- Sanat Eğitimcisi Aydın Ayan’ın Resimlerine Estetik Bir Yaklaşım” konulu teziyle doktorasını tamamladı. Dört yazarla birlikte “Güzel Sanatlar Liseleri İçin Estetik Kitabı” nın yazarlarından olan Arda'nın, estetik, eleştiri ve Türk Resmi üzerine birçok makalesi bulunuyor. 15 Kişisel sergisi açan ve 7' si yurt dışında olmak üzere 100 karma sergiye katılan sanatçının yurt içinde ve yurt dışında birçok müze ve koleksiyonlarda resimleri bulunuyor. 27 uluslararası çalıştaya davetli olarak katılan sanatçı birçok sempozyumda sanat üzerine bildiliri sundu. Arda, Gesam, Görsed, Upsd, Saküder ve Brhd üyesi.