Geçen Yıl Ertelenmişti, Haziran'da Yapılacak

AKOB Yarışmasına genç müzisyenler oda müziği gruplarıyla video göndererek katılacak. Jüri ise fiziksel olarak Mersin'de toplanıp değerlendirme yapacak.


Geçen Yıl Ertelenmişti, Haziran'da Yapılacak

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü “AKOB”'un geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen, toplam 11 bin TL para ödüllü 4. Ulusal Oda Müziği Yarışması, bu yıl 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde Mersin'de online olarak yapılacak. Başvuru ücreti 75 TL olarak belirlendi. Yarışma, Mersin kent kurum, kuruluşlarının işbirliği ve Mersinli sanatseverlerin katkılarıyla ülkemiz genç müzisyenlerinin bir araya gelerek Oda Müziği grupları oluşturmalarını özendirmek, tanınmalarını sağlamak ve oda müziğine olan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenleniyor. AKOB'dan yapılan açıklamada şöyle deniliyor: “ Yarışma, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı veişbirliğiyle ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Akdeniz Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Toroslar Belediyesi, Mersin Ticaret Borsası ile kent kurum, kuruluşlarının, Mersinli sanatseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen özgün bir “AKOB Kent İle Elele Sanat Projesi”dir.”

Pandemi dolayısıyla geçen yıl ertelenen yarışma, pandemi koşullarının devamı nedeniyle bu yıl video kayıtları üzerinden yapılacak. Yarışmacı grupların şartnamede belirtildiği şekilde ilettikleri video kayıtları, Mersin’de toplanacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

KATILIM VE JÜRİ

Yarışmaya 1 Ocak 1993’den (28 yaşını geçmemiş olacak) günümüze kadar doğmuş olan, Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurt dışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen T.C. uyruklu sanatçılar katılabilecek. Yarışmanın jürisi şöyle oluşturuldu:

Yarışma Onursal Başkanı : Fazıl Tütüner / (AKOB Yönetim Kurulu Başkanı

Jüri Başkanı: Hüseyin Sermet, Devlet Sanatçısı / Piyanist

Jüri Üyeleri: Prof. Toğrul Ganiyev( Keman / Azerbaycan Devlet Sanatçısı- AMGSÜ), Prof. Hasan Uçarsu 8 Besteci – MSGSÜ) , Doç. Halit Turgay ( Flütist / Besteci,- AMGSÜ), Münif Akalın ( Orkestra Şefi / Viyolonsel Sanatçısı, MÜDK)

Yarışmada vaad edilen ödüller de şöyle:

Birincilik : 5000 (Beşbin)TL Para Ödülü, Mersin’de bir konser hakkı.

(Tarihi bilahare belirlenecektir. Grup üyelerinin yurtiçi ulaşım ve konaklama ücretleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)

İkincilik : 3000 (Üçbin) TL Para Ödülü.

Üçüncülük : 2000 (İkibin) TL Para Ödülü.

Mansiyon : 1000 (Bin) TL Para Ödülü

ŞARTNAME:

Yarışmanın şartnamesi aynen şöyle:

1. Yarışmaya 1 Ocak 1993(28 yaşını geçmemiş olacak)ve sonrasında doğmuş olan,Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen T.C. uyruklu sanatçılar katılabileceklerdir.

2. Pandemi koşulları nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilemeyen yarışmamıza katılma başvurusu yapmış ve şartname gereklerini yerine getirmiş olan katılımcılar için-sadece bu yarışmaya özgü olmak üzere- yukarıdaki yaş şartı aranmaz. Önceden başvurmuş olan katılımcıların hakları saklıdır ve - bu şartname şartlarına göre,dilerlerse yeni grup oluşumları ve eser seçimleri ileyarışmaya katılabilirler. Bu katılımcıların aşağıda verilen son başvuru tarihine kadar durumlarını açıklığa kavuşturmaları ve başvurularını yenilemeleri gerekir.

3.Yarışmaya ikili ve çok üyeli gruplar katılabilir.

4. Yarışmaya yapılacak son başvuru tarihi 14 Mayıs 2021 Cuma günüdür. Cuma günü saat 17.00’den sonra ulaşacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

5. Yarışmacılar ekteki başvuru formunu eksiksiz doldurup postaya/kargoya verebilecekleri gibi e-posta ile gönderebilir veya elden AKOB ofisine teslim edebilirler. AKOB iletişim detayları bu formda yazıldığı gibidir.

6. Posta/kargo ile yapılan başvurulardaki gecikmelerden AKOB sorumlu olmayacaktır.

7. Yarışmaya katılmaya hak kazanan gruplara 24 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar bilgi verilecektir.

8. Yarışmaya katılmaktan vazgeçen gruplar durumu bir mesajla 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar AKOB’a bildireceklerdir.

9. Başvuru ücreti, grubu oluşturan beher katılımcı başına 75 (Yetmişbeş) TL’dir. Ödemeler AKOB’un aşağıda belirtilen banka hesabına “Oda Müziği Yarışması Katılım Bedeli” notu ile yapılacaktır. Gönderi makbuzu / belgesi başvuru formuna eklenecektir. Üyeleri katılım ücretini ödemeyen topluluklar yarışmaya katılamazlar. Katılım ücretleri hiçbir koşulda geri ödenemez.

10. Gruplaren az 10 dakikalık,en fazla 15 dakikalıkbir eserin tamamını seslendireceklerdir.

11. Gruplar seçtikleri eseri başvuru formunda belirteceklerdir. Sonradan eser değişikliği yapılamaz.

12. Yarışmaya katılan gruplar çalacakları eser ile ilgili ayrıntılı bilgileri kapsayan başvuru formları ile eserin notasının (5) beşer kopyasını tüm diğer evraklar ile birlikte başvuru esnasında göndereceklerdir.

13. Yarışma, katılımcı grupların gönderecekleri akustik ortamda hazırlanmış, ses mühendisliği uygulanmış tam video kayıtlarınınMersin’de toplanan Seçici Kurul üyelerinin birlikte değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir. Video kayıtları en geç 19 Haziran Cuma günü AKOB’a ulaştırılmış olmalıdır. Posta / kargoda olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14. Yarışmanın Seçici Kurul video izlemeleri / değerlendirmeleri AKOB tarafından tespit edilecek uygun görsel-işitsel (audio-visual) teknik donanımlı bir mekânda gerçekleştirilecektir.

15. Seçici Kurul video izlemeleri - pandemi koşullarına uymak kaydıyla - dileyenlerin katılabilecekleri şekilde, halka açık olarak gerçekleştirilecektir.

16. Seçici Kurul değerlendirme sonuçları 28 Haziran 2021 Pazartesi günü katılımcıların iletişim adreslerine bildirilecek ve sosyal medyada duyurulacaktır.

17. Kazanan grupların ödülleri, grup liderinin banka hesabına havale edilecektir. İş bu ödeme şeklini tüm katılımcılar peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda grup üyeleri arasında oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık ve ihtilafta AKOB’un herhangi bir kanuni sorumluluğu yoktur.

18. Yarışma Gala Konseri, Birincilik Ödülü kazanan grup üyeleri ile görüşülerek AKOB tarafından tespit edilecek ilerideki bir tarihte yapılacaktır.

19. Gala Konserinde Birincilik Ödülü sahibi grup Seçici Kurul ve/veya AKOB’un uygun göreceği eserleri veya bölümleri seslendireceklerdir.

20.Seçici Kurul ve AKOB’dan birer üye ile 26 Haziran 2021 Cumartesi sabahı saat 09.00’da video izleme sıralarını belirlemek üzere kura çekimi yapılacak ve grup kayıtları bu kurada oluşan sıralamaya göre izlenecektir.

21. Seçici Kurul’un kararı kesindir, sorgulanamaz. Yarışmaya katılan grupların başarısının nasıl değerlendirileceğine jüri yarışmadan önce yapacağı toplantıda karar verir. Eşitlik durumunda son kararı Jüri Başkanı verir.

22. Seçici Kurul herhangi bir ödülü vermeyebilir, bir veya birkaç grup arasında paylaştırabilir. Şartnamede yazmayan mansiyon, özendirme gibi ödülleri verebilir.

23. Yarışmacıların gönderdikleri video kayıtları ve/veya Gala konserinde AKOB tarafından gerçekleştirilecek video ve ses kayıtları üzerinde, münferiden sanatçılar tarafından veya topluluk adına bir hak talep edilemez. Söz konusu olan materyallerin tüm hakları AKOB’a aittir.

24. Yarışma Kurulu gerektiğinde yarışma şartlarını yeniden düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ilgili kişilere zamanında ve en uygun şekilde bildirilir.

 

Başvuru formu ve diğer bilgiler için: www.akob.org, (Şu an yeniden yapılandırmada)

Bahçe Mah. 4606 Sok. İstiklal İş Hanı, Kat:2 – MERSİN

[email protected]
0532 466 49 16
0541 231 30 69
0530 112 43 03