İşte Sözleşmeli Sanatçı Statüsünün Ayrıntıları
Reklam
  • Reklam

İşte Sözleşmeli Sanatçı Statüsünün Ayrıntıları

Operada temsil başı ücreti brüt 4680, orkestralarda konser başına brüt 2423 TL ödenecek. 4/B Aylık sözleşme imzalanan sanatçının aylığı yaklaşık brüt 5611 TL. olacak.

26 Aralık 2019 - 22:15 - Güncelleme: 26 Aralık 2019 - 23:27

Devlet Sanat Kurumları'nda sözleşmeli olarak çalışanların, 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, bu haktan yararlanabilmeleri için ellerini çabuk tutmaları ve dilekçelerini ilgili birimlere vermeleri gerekiyor. Sanatçılara bu işlemin tamamlanması için, cumartesi-pazarın da içinde bulunduğu dört günlük süre tanındı ve dilekçesini resmen kayda geçirtmeyenlerin hakkını yitireceği belirtildi. Yeni statü ve başvuru esasları, yapılan bir duyuru ile sanat kurumlarına bildirildi.

DUYURU

Yapılan duyuruda şöyle denildi:

26.12.2019 ve 30990 saylll Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” gereğince 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında 2019 mali yılı içinde vizelenen misafir sanatçı pozisyonunda görev yapanlardan Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirme sonucu istihdamı uygun görülenlerle, 06.06.1978 tarihli 1/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Calıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşme imzalanacaktır.

Adayların, 30/12/2019 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar görev yaptıkları birime, adı ve soyadının, görev yaptığı tarihlerin ve TC Kimlik Numarasının da yer aldığı dilekçe ile yazılı olarak başvuru yapmaları, ayrıca başvuruya esas dilekçelerin belirtilen tarih ve saate kadar biriminiz evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yapılmayan 'veya eksik belge ile yapılan başvurulan dikkate alınmayacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucu 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi kapsamında istihdam edilmesine kararmne karar verilen personelin sözleşmeleri ilgili birimlere gönderilecektir.”

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İlgili kurumlara, bu haktan yararlanmak isteyenlerin verecekleri dilekçe örneği de gönderildi:

Genel Müdürlüğünüze bağlı .............Müdürlüğü bünyesinde 375 sayılı KHK'nin Ek 7 nci maddesi kapsamında .../..../ 19.... - .../..../ 19.... tarihleri arasında Misafir Sanatçı olarak görev yaptım.

06.06. 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 26.12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik Ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşme imzalamak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim. .../12/2019

Ad-Soyadı

İmza

Adres:

Tel:

TC. No:

(Yabancı uyruklular için Pasaport No)

KİM NE ALACAK?

Yeni kararla, sanat kurumlarında 4/B sözleşmesi ile çalıştırılacakların sayıları da belirlendi ve sanat kurumlarında daha önce yetersiz ücretle çalıştırılan sözleşmelilerin maaşları da iyileştirildi. Buna göre, Devlet Opera ve Balesi'nde toplam 63 solist sanatçı, 552 sanatçı ve 263 teknik personel 4/B yeni statüsünde istihdam edilecek. Bu sayı Devlet Tiyatrolarında 515 sanatçı ve 695 teknik personel olarak belirlendi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı topluluklarda 428 sanatçı ile 50 teknik personel bu statüden yararlanacak.

Kararda belirtilen usullere göre hesaplanan sözleşme ücretlerine göre, Devlet Opera ve Balesi'nde 4/B sözleşmeli solist sanatçı 5783,43 TL, sanatçı 5611.05 TL, teknik personel 4918,76 TL aylık alacak. Yabancı solist sanatçıya 5813,59 TL, yabancı sanatçıya da 5408,21 TL aylık ücret ödenecek. Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar'da sanatçının aylık ücreti 5611,05 TL, teknik personelinki ise 4918,76 TL olacak.

Kararla temsil veya konser başına çalışacak personelin sözleşme ücretleri de şöyle hesaplandı:

Devlet Opera ve Balesi'nde temsil başı ücreti 4680,61 TL olarak saptandı. Yabancı sanatçıya ise eser başı 18.240,59 TL, Türk sanatçıya 4918,76 TL ödenecek. Figüran ücreti ise 166,15 TL olacak.

Devlet Tiyatroları'nda eser başına yabancıya 5611,05 TL, Türk sanatçıya 4918,76 TL ödenirken figüran ücreti operayla aynı mertebede saptandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde ise Türk sanatçıya temsil-konser başı 2423,73 TL ödenirken, yabancı sanatçıya ise 14.819,96 TL verilecek. (Örneğin yabancı orkestra şeflerine yaklaşık 2.470 Dolar)

Bu brüt ücretler her yıl memur katsayısı çarpanı değiştikçe, otomatik olarak artacak.

KADROLULARDAN FARKLARI

Sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar, kurumlarda kadrolu olarak çalışanlarla aynı haklara sahip olamayacaklar. Örneğin Devlet Orkestraları'nda yıllık yapılan yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanamayacak, aday olamayacaklar. Orkestra içinde yükselme sınavlarına giremeyecek, grup şef yardımcısı ya da şefi olamayacaklar. Sözleşmeleri, çalıştıkları birim yönetimlerinin kararına göre uzatılacak ya da yenilenmeyecek.

Bu haber 6450 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Brezilya'da Piyano / 15
Brezilya'da Piyano / 15
Brezilya'da Piyano / 14
Brezilya'da Piyano / 14