Antik Çağın Adramytteion'u...


Adramytteion, Burhaniye’nin turistik kıyı beldesi Ören’in Antik Çağ’daki adı. Yerleşimi Kalkolitik Çağ’a (M.Ö. 5000-3000) kadar uzanıyor. Stephanos Byzantinos’a göre Adramytteion, Balkan ırklarından MYSIA'ların oturduğu bölgede (Adramytteion, yalnız bir kentin değil bölgenin de adıdır o zamanlar. Antandros’un batısındaki Gargara’dan Pyrrha Burnu’na dek uzanmakta ve oralardan Gömeç’in Karaburun’una kadar sarkan bir alanı kapsamaktadır) LYDIA kralı Krezüs’ün kardeşi Adramys tarafından, M.Ö. VI. yüzyılda kurulmuş. M.Ö. 480’de Batı Seferi’ne çıkan PERS egemeni Kserkes’in M. Ö. 334’de ise MAKEDONYAlı İskender’in eline geçiyor. ROMA, BİZANS (Bizans ile Latinler arasında, Latinlerin İstanbul’u istila etmelerinden sonraki en büyük savaş 19 Mart 1205’de Adramytteion’da cereyan ediyor), SELÇUK, KARESİ (1305) egemenliklerini 1336-1337’de OSMANLIlar izliyor.

Adramytteion, M.Ö. IV. yüzyıldan itibaren özerk bir devlet olup sikkelerini bastırıyor (Dr.Dt.Özkan Arıkantürk’ün koleksiyonundan bağışladığı, Adramytteion ve çevre kentlere ait sikkelerden bazı örnekler Burhaniye Kuva-yı Milliye Kültür Merkezi’nde sergileniyor). Bizans İmparatoru III. Theodosius (715-717) Adramytteion asıllı bir vergi memuru. Hitabet ustalarından Ksenokles kezâ buralı. Pergamon kraliçesi Stratonike, Adramytteion’da asma yapraklarının özünden bir parfüm ürettiriyor.

Zamanlar boyunca Adramytteion (Ören) terk edildiğinde, önce kavşak noktası olan Edremit’e taşınıyor. Bu nedenle adının, 4 km. ötesinde ve içeride kalan bugün bağlı olduğu Burhaniye’ye değil de, 13 km. ötesindeki Edremit’e ve körfeze verilmiş olması olası. İşte bu Adramytteion 1997’de Prof. Dr. Engin Beksaç tarafından “prehistorik yerleşmeler yüzey araştırmaları başlatılarak, 2001-2003 arasında kazılmaya başlanmış. 2004-2007 arasında Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu’nun yürüttüğü kazılar, 2007-2012 arasında sekteye uğramış. Kazılar 2012’den bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen’in başkanlığında sürdürülüyor.

Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği’nin 6 Eylül 2016 akşamüstü, Kazıevi Bahçesi’nde Kazı Ekibi ile ortaklaşa düzenlediği tanıtım ve bilgilendirme toplantısında biz de bulunduk. Dernek amacını, “kazıların ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, antik kentin Türk turizmine katkı sağlayacak değerler kazandırmasının teşvik edilmesi, bölgenin kültürel ve doğal dokusunun korunması ile ilgili faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi” olarak belirlemiş. Kazının ve tanıtımının hızlandırılarak sürdürülmesi, maddi sorunlara çareler üretilmesi, Mimar Sinan Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi için yer tahsis edilmesi gibi konularda Belediye ile Kazı Ekibi arasındaki ilişkileri sıkılaştırmaya çalışıyor.

Açık olduğu dönemlerde, alacağınız izinle kazı alanlarını gezip, yeni buluntuların heyecanını paylaşabilir, birkaç yıl sonra yöreye yeniden uğradığınızda günümüz ile karşılaştırmasını yapabilirsiniz.