Tını Kalitesi Yüksek İki Topluluk


Bilkent Müzik Günleri, katılımcılar için aradığı önşart sayesinde, hiç akla gelmeyecek birlikteliklerin doğmasına, tanımadığımız, hatta varlığından haberdar dahi olmadığımız toplulukları izlememizi sağlıyor. Bu önşart, başvuru sahibi topluluklarda en az bir Bilkentlinin yer alması. 11 Mart 2020 gecesi de, Bilkent Müzik Günleri-5'te ilk kez birlikte çalan bir trio ile bir Bilkent mezunu sayesinde Polonya'dan gelen bir üflemeli altılıyı dinledik. Konserin üst başlığı “250 Yılın Ardından Beethoven” idi.

İlk yarıda Yiğit Karataş (keman), Sinan Dizmen (viyolonsel) ve Tayfun İlhan'dan (piyano) oluşan trio sahneye çıktı. Yiğit, ortaöğretim günlerinde Mersin'de katıldığı keman yarışmasından bu yana izlediğimiz çok yetenekli bir kemancı. Halen doktora çalışmalarını ABD'de Julliard Müzik Okulu'nda sürdürüyor. Orada da pek çok yarışma kazandı ve önemli salonlarda büyük orkestralarla konçertolar seslendirdi. Sinan Dizmen, oda müziği ve CD kayıtlarıyla dikkati çeken önemli bir çellist ve pedagog. Uğradığı mobbing ve haksızlıklara karşın Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dimdik çalışmalarını sürdürüyor. Tayfun İlhan ise Bilkent mezunu, halen AGSMÜ'nde öğretim elemanı, oda müziği alanında aranan bir piyanist.

Bu konserde Beethoven'in Op.70 yayın sayılı “Ghoast/Hayalet” kod adlı Re majör 1. piyano triosunu bu üçlüden dinledik. Tayfun İlhan, enstrümanlar arasındaki dengenin iyi sağlanması için piyanonun kapağını yarım açmıştı. Yüksek tını güzelliğinde, uyumlu, dengeli iyi bir icra çıkardı üç müzisyen. Konser sonrası ayaküstü Yiğit'e işlerin nasıl gittiğini sordum. Herşey yolundaymış. Yiğit'in tek sorunu iyi bir kemana sahip olamayışı. Keşke ellerindeki eski ve kaliteli kemanları iyi solistlere tahsis eden vakıf veya ailelerden birisi Yiğit'ten haberdar olsa...

İkinci yarıda Polonya'dan gelen Szczecin Filarmoni Üflemeli Altılısı sahnedeydi. Beş erkek, bir kadon müzisyenden oluşan altılının Bilkent Müzik Günleri-5'e katılabilmesi, Bilkent mezunu fagotçu Gül Gizem Birçek Swiçch sayesinde olmuştu. Bilkent lisesini bitirdikten sonra lisansı ABD'de, lisansüstü çalışmalarını İsviçre'de yapan kadın sanatçı, iki yıldır Polonya'da üç orkestrada birden çalıyor, ayrıca Collegium Baltic Sinfonietta'nın solo fagotçusu. Meslekdaşı Cyprian Swiçch ile evli.

Topluluğun iki kornocu ve iki klarnetçisi de genç kuşaktan ve aktif olarak çalışmalarını Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde sürdürüyorlar.

Topluluk, önce Beethoven'in Mi bemol majör Op.71 altılısını, ardından da Çek besteci Franz Krommer'ın ( 1759 -1831) Si bemol majör altılısını seslendirdi. Daha ilk ölçülerden itibaren kaliteli bir toplulukla karşı karşıya olduğumuzu hissettik. Çok iyi bir tını kalitesine sahip topluluk, her iki eserde de özenli, dikkatli, uyumlu bir seslendirme çıkardı.

Bilkent Müzik Günleri-5'in tamamlanması için 18 ve 25 Mart'ta iki etkinlik kalmıştı ki, YÖK'te yapılan üniversite rektörleri toplantısında Mayıs başına kadar tüm etkinliklerin Covid-19'a karşı önlem olarak iptal edildiğini gayrıresmi olarak öğrendik. Umarım MSSF Dekanlığı ve BMG Sanat Yönetmenliği, bu iki etkinliği gelecek yılki 6.BMG'ye aktarır. Çünkü Mayıs'ın da ne olacağı bugünden belli değil ve etkinliklerin yapılabileceği bir ortam doğarsa, bu kez aşırı yoğunluk sözkonusu olacak ertelemeler nedeniyle..

ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN

12 Mart 2020, Ankara