Ses getirsin, haber olsun anlayışı terkedilmeli...
Reklam
 • Reklam

Ses getirsin, haber olsun anlayışı terkedilmeli...

Mehmet Akif, Çanakkale, Necip Fazıl gibi konularda düzenlenen faaliyetler, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan niteliksiz ve ruhsuz rutinlere dönüşmüştür. Ekonomik, kültürel veya toplumsal yararı olmayan festivallerin ve niteliksiz konserlerin önü alınamamaktadır.

16 Mart 2017 - 12:58 - Güncelleme: 16 Mart 2017 - 13:16

3. Milli Kültür Şurası'nda Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonu şu kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Prof. Dr. Şükrü KARATEPE (Hukukçu, akademisyen, RP eski Kayseri Belediye Başkanı,AKP Danışma Kurulu üyesi)
Ali URAL, Dr. Cemil ARSLAN, Erol ERDOĞAN, İsmail KILIÇARSLAN, M. Lütfi ŞEN, Mevlana İDRİS, Doç. Dr. Orçun İMGA, Sadık YALSIZUÇANLAR, Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜR KOMİSYON RAPORU

Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonu üyelerinin 9 başlık altında hazırladığı tebliğler, geniş katılımlı bir toplantıda tartışıldı. Çeşitli belediyelerin kültür müdürlerinin çoğunlukta olduğu müzakereciler de tartışmalara iştirak ettiler. Tebliğlerde ve katılımcıların tekliflerinde öne çıkan görüşler neticesinde “yerel yönetimler ve kültür” konusunda şu tespit ve tavsiyeler ön plana çıktı:

 • Sahip olduğumuz zengin kültürel mirasın önemli unsurlarından biri olan ‘yerel kültür’ yeteri kadar ilgi alanımızda değildir.

 • Yerel yönetimlerin, halkın talep ettiğini varsayarak uyguladıkları kültür faaliyetlerini yeterli görmeleri, sorunların temel kaynağını teşkil etmektedir.

 • Yerel yönetimlerimizin hayata geçirdiği kültürel faaliyetlerde yerel yönetimlerin bütün kültür faaliyetlerini yıllık ihale yöntemi ile satın almaları, kültür yönetiminin doğasına aykırıdır. Bu durum yerel yönetimlerin kültürel ufkunu ihaleyi kazanan bir şirketin ufkuyla sınırlamaktadır.

 • Yerel yönetimlerde, halkın ve kültürel alandaki ehliyetli kişilerin, kültür programları hakkındaki şikâyetlerini değerlendirebilecek mekanizmalar yetersizdir.

 • Geleneksel yaşam kültürü dikkate alınmadan inşa edilen toplu konutlar yerel kültürü tahrip etmektedir.

 • Günümüzde müzeler, kafeterya, konferans alanı, tematik kütüphane, periyodik sergi alanları gibi unsurlarıyla şehre değer katmakta ve turistik bir cazibe merkezi olmaktadır. Ülkemizde şehirlerin yetiştirdiği ilim, kültür ve sanat kişileri adına yerel yönetimler tarafından kurulan nitelikli müze yoktur.

 • Mehmet Akif, Çanakkale, Necip Fazıl gibi konularda düzenlenen faaliyetler, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan niteliksiz ve ruhsuz rutinlere dönüşmüştür.

 • Ekonomik, kültürel veya toplumsal yararı olmayan festivallerin ve niteliksiz konserlerin önü alınamamaktadır.

 • Yerel yönetimler tarafından yayımlanan kültürel nitelikli olduğu belirtilen dergi ve diğer yayınlar ağırlıklı olarak reklam/propaganda içerikli hazırlanmaktadır.

 • Yerel yönetimler, kültür ve sanat alanında hizmetleri olan yerel şahsiyetleri ve eserlerini iyi tanıtamamaktadır.

 • Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iletişim eksikliği, kültürel konularda da görülmektedir.

 • Değişik bölgelerde yaşayan 3,5 milyon göçmen göz önünde bulundurularak geliştirilen bir yerel kültür politikamız yoktur.

Yerel kültür mirasımızın korunması, geliştirilmesi, millî kültürümüze ve evrensel kültüre katkı sağlayacak nitelikler kazanabilmesi için Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonunda sırasıyla;

 • Medya ve halkla ilişkilerin, kültür politikalarının oluşmasında önemsenmesinin gerektiği, ancak sadece “ses getirsin” veya “haber olsun” yaklaşımlardan vazgeçilmesi, bu minvalde kurdele kesimi ve açılış töreniyle biten etkinlikler yapılmaması,

 • Yerel olanla yerli olanın ayrımını yapabilecek bir farkındalık oluşturulması; yerel yönetimlerin, akademik destek alarak oluşturacakları “Yerel Kültür Araştırmaları Merkezleri’nin bu farkındalığın oluşturulmasına hizmet etmesi,

 • Yerel yönetimlerin, merkezî yönetimin de desteğini alarak şehirlerinde yaşayan mülteci, sığınmacı ve göçmenler için kültür programları planlaması ve hayata geçirmesi,

 • Yerel yemek festivalleri ve organizasyonların devam etmesi, fakat bunların kültürel faaliyet olarak değil, sosyal faaliyet olarak tanımlanması,

 • Üniversite, valilik ve belediyeler arasındaki kopukluğu gidermek için ortak kültürel faaliyetler yürütülmesi,

 • Dünyadaki başarılı örneklere uygun olarak, Ahi Evran, Ali Kuşçu, Dede Efendi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Evliya Çelebi, Şeyh Hamdullah, Mimar Sinan, Nazım Hikmet, Osman Hamdi gibi yaşadıkları şehirlere bilim ve sanat adına büyük katkılar sağlamış değerlerimizi yaşatan müzeler kurulması,

 • Yöredeki ustaları, sanatçıları, bilge şahsiyetleri konu edinen yarışmaların çoğaltılması, etkin hale getirilmesi ve niteliklerinin artırılması,

 • Yerel yönetimler tarafından birer faaliyet çizelgesi hazırlanarak, yaratıcı yazarlık, sinema, tiyatro, geleneksel sanatlar, karikatür ve fotoğrafçılık atölyelerinin kurulması,

 • Yerel tarih çalışmaları büyük önem arz etmesine binaen, bu amaca dönük olarak, sözlü tarih çalışmalarının yerel yönetimlerce uzman kişiler istihdam edilerek yapılması,

 • Eski mahallî monografik eserlerin tıpkıbasımlarının yapılması veya yeni harflerle basılması; yerel tarih alanındaki monografik araştırma ve çalışmaların teşvik edilmesi, yöre ile ilgili olarak hazırlanan akademik çalışmaların kültür bursları ile desteklenmesi; bunların nitelikli bulunanlarının kitap haline getirilmesi,

 • Yerel yayınları içeren ihtisas kütüphaneleri ve şehir görselleri arşivi kurulması,

 • Yerel yönetimlerin bastıkları kitap ve dergileri internet sitesinden yayımlaması,

 • Yerel yönetimlerin, yerel temalı süreli yayınlar ve şehir ansiklopedileri yayınlaması,

 • Yerel yönetimlerde “kültür yöneticiliği” için asgari yeterlilik kriterleri belirlenmesi,

 • Plastik sanatlarla meşgul olan ve kendi imkanlarıyla heykel, seramik gibi sanat eserleri üreten kişilerin eserlerini sergileme, tanıtma ve satma ihtiyaçları rahatça karşılayabilecekleri galerilerin, yerel yönetimler tarafından açılması, teklif edildi.


 

Bu haber 19704 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 32
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 32
Müziğe Yön Verenler
Müziğe Yön Verenler