Oğuzhan Kavruk, Antalya DSO’nun yeni şefi
Reklam
  • Reklam

Oğuzhan Kavruk, Antalya DSO'nun yeni şefi

KHK öncesi ve sonrası neler oldu?

Oğuzhan Kavruk, Antalya DSO'nun yeni şefi
12 Temmuz 2018 - 13:55 - Güncelleme: 12 Temmuz 2018 - 14:55

Ülke yönetiminde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçilmeden önceki günlerde, müzik âleminde bazı  görevsel gelişmeler yaşandı. Uzun süredir boş bulunan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 1. Şefliğine, CSO'nun Viyolonsel Solisti, Doğuş Çocuk SO ve KODA'nın şeflerinden Oğuzhan Kavruk atandı.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Emin Güven Yaşlıçam yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bu göreve KODA'nın şeflerinden, kemancı, İTÜ-TMDK öğretim üyesi Prof. Hakan Şensoy'un getirilmesi için YÖK'ten izin alma süreci başlatıldı.
Devlet Çoksesli Korosu Şefliği'ne de fiilen bu görevi yapmakta olan Burak Onur Erdem resmen atanarak kadrosunun sahibi oldu.
Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra, Cumhurbaşkanı yemin etmeden bir gün önce çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (703) ile yapılan düzenlemeler arasında 6940 sayılı CSO kuruluş ve işleyiş yasasının üç maddesinin kaldırılması da yer aldı. Bu üç madde, devlet orkestralarında şef ataması ile şef ve yardımcılarının görevleriyle ilgili maddelerdi. Bu maddeler şöyleydi:
Madde 5 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının (CSO) Şefi; her hangi bir konservatuvarın yüksek kısımlarından birinde ihtısas yaptıktan sonra memleket içinde veya dışında tanınmış bir senfoni orkestrasının şefinin yanında en az iki yıl başarı ile orkestra şefliği yapmış namzetler arasından 6 ncı maddede yazılı mütehassıs komisyon tarafından seçilir. Orkestra şefi başvekille Maarif Vekili-
nin müşterek kararı üzerine Reisicumhurun tasdikı ile tayin edilir.

    Madde 6 - Orkestra şefini seçecek heyet, aşağıdaki zatlardan teşekkül eder:
    a) Maarif Vekaleti (Kültür Bakanlığı) Güzel Sanatlar Umum Müdürü.
    b) Devlet Konservatuvarı Müdürü.
    c) Devlet Konservatuvarı öğretmenleri arasından Maarif Vekaletince (Kültür Bakanlığınca) seçilecek bir öğretmen.
    d) Senfoni Orkestrası birinci konsertmaisteri.
    e) Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki aza.

    Madde 8 - Orkestra şef muavinliklerine seçileceklerde de şefte aranan şart
ve vasıflar aranır. Şef muavinleri orkestra şefinin teknik yardımcılarıdır. Ken-
dilerine verilen vazifeleri şef adına ifa ederler. Tayinleri, orkestra şefinin
inhası üzerine, Maarif Vekaletince (Kültür Bakanlığı) yapılır.

Yeni döneme geçilmeden ve yaş haddinden emekli olmadan önce İzmir DSO Şefi Emin Güven Yaşlıçam, şef yardımcılığına  Nesrin Bayramoğulları’nın atanmasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yasada belirtilen atama usulünün uygulanmadığı gerekçesiyle itirazda bulunmuş ve soruşturma açılmıştı. Bu şikayetin dayanağı olan 6. maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla, bu şikayet ve soruşturma da hukuken düşmüş oldu.


So duruma göre Devlet Orkestralarının Şef ve yardımcıları listesi şöyle:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Şef: Rengim Gökmen   Şef Yardımcısı: Cei’i Can Deliorman

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Şef: Ender Sakpınar   Şef Yardımcısı: Hasan Niyazi Tura

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
Şef: Hakan Şensoy ( YÖK onayından sonra göreve başlayacak), Şef Yardımcısı: Nesrin Bayramoğulları

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası
Şef: Dağhan Doğu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası:
Şef: Oğuzhan Kavruk

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
Şef: Orhan Şallıel

Öte yandan kuruluş hükümleri yürürlükten kaldırılılarak personel yasasına dönüştürülmeden önce,, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nde  Murat Karahan'ın genel müdür vekilliğine atanmasından sonra, Genel Koordinatörlük görevine getirilen emekli keman sanatçısı Emel Özer, bu görevden istifa etmiş, yerine AnkaraDOB solistlerinden alto Sim Tokyürek getirilmişti.

İlintili bir haber:

http://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/sefik-kahramankaptan/opera-bale-tiyatro-ve-orkestralarda-son-durum/1758/

 

Bu haber 10354 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Antalya Senfoni Sezonu Piyanist Emre Yavuz’la Açacak
Antalya Senfoni Sezonu Piyanist Emre Yavuz’la Açacak
Burhaniye Ören BTB Buluşması Nasıl Geçti?
Burhaniye Ören BTB Buluşması Nasıl Geçti?