Ailede çalgının yaygınlaştırılması isteniyor
Reklam
 • Reklam

Ailede çalgının yaygınlaştırılması isteniyor

Devletin kültür sanat projelerine vereceği desteklerin belirlenmesi için idari ve mali açıdan özerk; devlete bağlı yöneticilerin yanı sıra sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, devlet ve yerel yönetimlerin dahil olduğu ve tüm aktörlerin katılım sağlayacağı sivil diyalog modeli etrafında bir sanat kurulu kurulması öneriliyor...

14 Mart 2017 - 19:24 - Güncelleme: 15 Mart 2017 - 21:40

3. Milli Kültür Şurası'nda Müzik Komisyonu şu kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Doç. Dr. Yalçın ÇETİNKAYA (İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı)

Prof. Dr. Burak TÜZÜN, Prof. Dr. Erol PARLAK, Fırat KIZILTUĞ, Dr. Gönül PAÇACI, Hasan SALTIK, Mustafa Doğan DİKMEN, Prof. Dr. Mutlu TORUN, Yrd. Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK, Dr. Yeşim GÜRER OYMAK

MÜZİK KOMİSYON RAPORU

III. Millî Kültür Şûrası kapsamında yapılan oturumlarda bildirilerini sunmuş olan komisyon üyelerinin önerileri, 5 Mart 2017 tarihinde düzenlenen toplantıda komisyon üyelerince müzakere edilerek rapor haline getirilmiştir. Söz konusu raporda oturumlar süresince öne çıkan konu ve temalar aşağıdaki gibidir.

Komisyon toplantılarında sunulan bildirilerde ve yapılan konuşmalarda; devletin millî ve evrensel nitelikteki bütün eserlere eşit ölçüde yaklaşmasının ve özellikle müzik eğitiminde bu hususa dikkat etmesinin gerekliliği öne çıkmıştır. Sanatta popülizmin tek geçerli ölçüt olmaktan çıkarılmasının önemi, dolayısıyla gerek müzik eğitiminin, gerekse icrasının halkın beğenisini yükseltecek şekilde yapılandırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Sanatta ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda başarıya ulaşmasını sağlayacak yapısal düzenleme, teşvik, denetim, eğitim, yöntem ve hassasiyetler tüm detaylarıyla dile getirilmiş; müzik alanında yaşanan sorunlar ve çözüme ilişkin yol haritası özetlenmiştir.

Müzik Komisyonunda sırasıyla;

 • Devletin kültür sanat projelerine vereceği desteklerin belirlenmesi için idari ve mali açıdan özerk; devlete bağlı yöneticilerin yanı sıra sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, devlet ve yerel yönetimlerin dahil olduğu ve tüm aktörlerin katılım sağlayacağı sivil diyalog modeli etrafında bir sanat kurulu kurulması, özel ya da kamu ayrımı olmadan her ölçekte kültür-sanat faaliyeti, topluluk ve sanatçının bu kurulca desteklenmesi, fon kaynaklarının dağılımının şeffaf ve tarafsız ilkeler doğrultusunda belirlenmesi ve denetlenebilir olması,

 • Yerel yönetimlere Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür politikaları doğrultusunda kültür ve sanata kaynak ayırma zorunluluğu getirilmesi, yerel yönetimlerin kültürel stratejilerinin bu doğrultuda düzenlenmesi ve nicelik yerine nitelik odaklı destek politikaları yürütülmesi,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ulusal ve uluslararası referans kaynağı olacak nitelikte millî bir müzik müzesi, kütüphanesi ve arşivinin kurulması,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının kültür ve eğitim politikaları üzerine birlikte çalışacak mekanizmalar oluşturmasına yönelik çalışma yapması,

 • Devlete bağlı mevcut müzik topluluk, orkestra ve koroların kalitelerinin yükseltilmesi, sanatçı ölçme ve değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi, performanslarının etkin ve adaletli şekilde denetlenmesi ve eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanması,

 • Üniversite ve konservatuar eğitimlerinin denetlenmesi ve eğitim kalitesini yükseltecek tedbirlerin alınması; amatör musiki cemiyetleri, vakıf ve derneklerin icraları ve faaliyetlerinin kaliteyi artırıcı biçimde denetlenmesi,

 • Müzisyen nüvesi (özü) taşıyan bireylerin küçük yaşta tespit edilmesi ve özel bir eğitimle yetiştirilmesi, bu bireylere yönelik hiçbir müzik türü dışlanmadan akademik eğitim ile çağa göre uyarlanmış geleneksel usta çırak yönteminin birlikte uygulandığı bir sistemin geliştirilmesi,

 • Yalnızca geleneksel müzik ve yalnızca çok sesli müzik alanında eğitim verecek ve uluslararası referans merkezi olarak çalışacak yükseköğrenim kurumlarının kurulması ve yapılandırılması,

 • Kültürel unsurların telif, hak sahipliği, lisanslama, yeniden yayınlama, vergilendirilmesi ve teşviki ile müzik piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine dair uygulamaların gözden geçirilmesi, bu alanlardaki mevcut sorunların giderilmesi amacıyla eğlence ve kültür-sanat ayrımı da gözetilerek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

 • Özel kuruluşlar nezdinde korolar kurulmasının teşvik edilmesi, özel müzik topluluklarına destek verilmesi,

 • Topluma, aileye ve çocuklara ait ortak müzik repertuarı oluşturmayı ve çalgının aile hayatında yaygınlaştırılmasını teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi,

 • TV kanalları için hazırlanan müzik programlarının kaliteli ve eğitici nitelikte olmasına özen gösterilmesi, popülist yaklaşımlar ve izlenme oranı kaygısı yerine toplumun müzik zevkinin yükseltilmesinin hedeflenmesi,

 • Farklı müzik dallarında büyük eserler bırakmış sembol isimler adına farklı etkinlikler, yarışmalar, organizasyonların düzenlenmesi teklif edildi.(KTB 3. Milli Kültür Şurası'nda Müzik komisyonu Raporu.14.3.2017)

 


 

Bu haber 7157 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 29
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 29
Müziğin İmgesi : Şef Rattle'ın Dijital Halleri
Müziğin İmgesi : Şef Rattle'ın Dijital Halleri