UNESCO’daki imkânların kullanılması isteniyor
Reklam
 • Reklam

UNESCO’daki imkânların kullanılması isteniyor

Dijital diplomasi ve iletişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılması öneriliyor.

14 Mart 2017 - 15:55

3.Milli Kültür Şurası'nda ltür Diplomasisi Komisyonu şu isimlerden oluşuyordu:

Başkan: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Türk halk bilimi uzmanı, UNESCO Milli Komisyonu dönem Başkanı)
Prof. Dr. Bekir KARLIĞA, Prof. Dr. Burhanettin DURAN , Görgün TANER, Doç. Dr. Halit EREN, Hümeyra ŞAHİN, Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI, (E.) Büyükelçi, Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ , Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU

KÜLTÜR DİPLOMASİSİ KOMİSYONU RAPORU

Komisyon üyelerinin de ortak kararıyla Kültür Diplomasisi "Zengin mirası uluslararası platformlara taşıyarak kültür sanat vasıtasıyla dostluk ve barışa katkıda bulunma sanatı" olarak tanımlanmıştır. Kültür diplomasisi yürütürken klasik propaganda ve reklam yöntemlerini kullanmak yerine, kültürümüzü doğru bir şekilde aktaracak yol ve yöntemlerin belirlenmesi temel ihtiyaç olarak belirlenmiştir.

Kültür diplomasisinde yöntem belirleme aşamasında; kamu, kitleler, gruplar öne çıkarılırken kişiden kişiye iletişimin gücü ve etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Kültürel diplomasimizin öncelikli hedefi, Türkiye’nin zengin medeniyet birikimini bütün dünyaya tanıtmak ve bu mirasın aslında insanlığın mirası olduğunu vurgulamaktır.

Ülkemizin kısa vadede kültür envanterini çıkarmasının ardından, orta ve uzun vadeli planlamaları hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılacak çalışmaların merkezini ise, kültürlerarası paylaşım, dil, uluslararası etkinliği olan kurumlar ve yabancı kurumlarla işbirliği oluşturmaktadır. Kültür Diplomasisi Komisyonunda sırasıyla;

 • Medeniyetimizin “üstün evrensel değere sahip” unsurlarının kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin bir parçası olarak öne çıkarılması,

 • Bu kapsamda UNESCO’da oluşturulan uluslararası dil ve imkânların kullanılması,

 • Farklı kültürler ve milletler arasındaki ortak semboller üzerinden, çeşitli projeler yürütülmesi, kalıcı diyalogların kurulması, bunun için belgesel çekimi, kültür yolculuğu/kervanı, edebiyat günleri türünden etkinlikler düzenlenmesi,

 • Farklı bölge ve ülkelerin özgün durum, değer ve hassasiyetlerini de dikkate alan kuşatıcı bir ufuk benimsenmesi,

 • Kültür diplomasisinin mali kaynaklarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

 • Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve tüzel kişilerin kültür diplomasisine katkı sağlamalarının teşvik edilmesi,

 • Yerel yönetimler, STK’lar, üniversitelerle işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak ortak çalışma alanları oluşturulması ve kültürel çeşitliliğimizi öne çıkaran projeler geliştirilmesi,

 • Büyükelçilikler başta olmak üzere Türkiye’de ve yurtdışında kültür diplomasisine katkı sunan millî kurumlar, uluslararası paydaşlar ve hedef kurumlar ile öğrenci değişim programlarının yönetiminin etkin kılınması,

 • Yine bu kurumların insan kaynağının güçlendirilmesi,

 • Kültür diplomasisi konusunun akademik sisteme entegre edilmesi ve bu alanda yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar oluşturulması,

 • Dijital diplomasi ve iletişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılması,

 • Özel müzelerin ve kamu müzelerinin, kültür diplomasisine katkı sağlayacak şekilde desteklenmesi ve yenilerinin kurulması için teşvik edilmesi,

 • Türk sanatının ve sanatçılarının eserlerinin, uluslararası organizasyonlara dâhil edilmesi,

 • Dünyadaki başarılı modellerden ve tecrübelerden Yunus Emre enstitülerinin gelişimi ve güçlenmesi için faydalanılması,

 • En önemli kültürel diplomasi aracı olan dilimizin, yani ‘Türkçe’nin kullanımının dünyada daha da yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapılması,

 • Yabancılara Türkçe öğretimini kültür diplomasisinin etkili unsurlarından biri olarak görerek, yurtdışında Türkçe ve Türkçeden çevrilen kitapların satış ve dağıtımının desteklenmesi,

 • Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika'ya dönük özel çalışma ve projeler üzerinde yoğunlaşılması,

            Bu coğrafyalar ile kendi coğrafyamız arasındaki benzerlikler üzerinden yeni ortaklıkların kurulması,

 • Bu ülkeler ile ikili işbirlikleri tesis edilmesi, arşiv ve tarihî belge paylaşılması teklif edildi.

  (KTB 3. Milli Kültür Şurası Kültür Diplomasisi Komisyonu Sonuç Raporudur. 14.3.2017)

 


 

Bu haber 3750 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ulucan Kardeşler Ohrid Festivali'nde
Ulucan Kardeşler Ohrid Festivali'nde
Tükeniş Göstergesi Olarak Nostalji
Tükeniş Göstergesi Olarak Nostalji