Desteklerde şeffaf kriterler isteniyor...
Reklam
 • Reklam

Desteklerde şeffaf kriterler isteniyor...

İlk madde Bakanlığın yeniden yapılandırılması...

14 Mart 2017 - 15:16

3. Milli Kültür Şurası'nın “Kültür Politikaları Komisyonu” şu isimlerden oluşuyordu:

Başkan: Prof. Dr. A. Halûk DURSUN (Osmanlı Müesseseleri (Kurumları) ve Medeniyeti (Uygarlığı) Tarihi uzmanı), Ahmet KOT, Prof. Dr. Asu AKSOY, Prof. Dr. Erol GÖKA, Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN, Levent ERDEN, Doç. Dr. Mehmet Arif KİREÇCİ, Doç. Dr. Serhan ADA, Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN, Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI

KÜLTÜR POLİTİKALARI KOMİSYONU RAPORU:

Komisyon üyelerince, Türkiye Cumhuriyeti kültür politikalarını anlamak ve anlamlandırmak için tarihsel arka plan değerlendirmesi yapılarak, Türkiye’nin ırk, dil, mezhep, renk, köken farklılıklarının içinde eridiği bir mirasa ve tarihsel-kültürel havzaya sahip olduğuna dikkat çekildi. Kültür politikalarının uygulanmasındaki en temel unsurun, benimsenen politikaların arkasındaki felsefenin ve bakışın doğru tespit edilmesi olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, son dönemlere kadar kültür alanını belirleyen tek tip ideoloji merkezli, dayatmacı ve vesayetçi sınırlamalar olmaksızın, Türkiye’nin sahip olduğu zengin mirasın sunduğu imkânlardan beslenen, tarihiyle barışık, toplumun bütün katmanlarına hitap eden, kuşatıcı ve geleceği kuran kültür politikaları geliştirmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kültürümüzün ekseninin, tarihsel ve kültürel havzalarımızın birikimi göz önünde bulundurularak “ulus-devlet” kavrayışını aşan bir ufuk ile belirlenmesinin gerekliliğini vurgulayan komisyon üyeleri, kültür politikalarında devletin rolünün kültür hayatını kapatan ve baskılayan değil; açan, yön veren ve destekleyici bir mahiyette olmasının önemine işaret ettiler. Kültür Politikaları Komisyonunda sırasıyla;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığının yeniden yapılandırılması,

 • Millî Kültür Strateji Belgesi hazırlanması ve uygulamada takip ve devamlılığının sağlanması,

 • Genel bütçe içinde, münhasıran kültüre ayrılan payın en az iki katına çıkartılması,

 • Politika yapım sürecinde, kamu kurumları ve STK’larca hazırlanan tüm kültür politikası raporlarının dikkate alınması,

 • Kültür politikası hedeflerinin başarısını ölçmeye yarayacak nicel ve nitel göstergelerin oluşturulması ve alınan sonuçlara göre benimsenen politikanın başarısını değerlendirecek periyodik düzeltme ve gözden geçirmelerin gerçekleştirilmesi,

 • Kültürel faaliyetler yürüten ve faaliyetleri zaman zaman dağınıklık arz edebilen kurum ve kuruluşların koordinasyonunun etkin şekilde sağlanması,

 • Kamu aktörleri ile sivil toplum ve özel sektör kültür ve sanat aktörlerinin işbirliği ve koordinasyonu ile şehir odaklı kültür-sanat planlarının yapılması,

 • Kültürel çeşitlilik ve zenginliğimize yönelik olarak içerik üreticilerini bir araya getirecek fırsat ve platformların oluşturulması,

 • Tarihî eserlerin yoğunluklu olarak bulunduğu yerlerdeki şehir planlamasında ve şehirlerin genel estetiğinin korunmasına yönelik çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının söz sahibi olması,

 • Sanat ve kültür ilişkisinin kurulduğu bir yerel kültür yönetimi modelinin benimsenmesi,

 • Kültür coğrafyamızdaki çeşitliliği koruyabilmek için her alanda çok sayıda uzman yetiştirilmesi ve yerel yönetimlere arkeolog ve uzman istihdamının zorunlu kılınması,

 • Türkiye’nin büyük bir çeşitlilik gösteren somut ve somut olmayan kültürel mirasının bütünüyle korunmasının, bilinmesinin, yorumlanabilmesinin sağlanması ve bu kaynaklara erişimin güçlendirilmesi,

 • Üniversitelerde sanat ve kültür yönetimi ile kültür politikası bölümlerinin açılmasını sağlamak için YÖK ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması,

 • Her düzeydeki sanat eğitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının işbirliğinin var olan imkânlar doğrultusunda sürekli gözden geçirilmesi,

 • Kültür ve sanat kurumlarının devamlılıklarının temini için vergi indirimlerinden kapsamı genişletilerek yararlandırılması ve kamu bütçesi ile yönetilen kültür ve sanat kurumlarının, idari özerkliklerinin sağlanarak güçlendirilmesi,

 • Genç sanatçılara, disiplinler arası eserlere ve sanatsal hareketliliğe özgü yeni destek türleri oluşturulması,

 • Sanat eserlerine verilecek desteğin kriterlerinin şeffaf olması,

 • Sosyal medya kullanımında ilk sıralarda yer alan Türkiye’nin, dijital alanlardaki kültür üretimi ve erişimi konusunda standart koyucu bir rol edinmeyi hedeflemesi,

 • Tarihî, kültürel ve çevresel hususiyetleri sebebiyle İstanbul Tarihî Alan Başkanlığı, Söğüt – Bilecik – Bursa Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Tarihî Alan Başkanlığı ve Sarıkamış Alan Başkanlığı kurularak etkin çalışmaların sağlanması teklif edildi. (KTB  3. Milli Kültür Şurası Kültür Politikaları Komisyonu Sonuç Raporu, 14.3.2017)

 

Bu haber 3214 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU /26
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU /26
Murat Güney Bariton Aryalarıyla Evlere Girdi
Murat Güney Bariton Aryalarıyla Evlere Girdi