Köyden kente göçü önleyici politikalar geliştirilmeli
Reklam
 • Reklam

Köyden kente göçü önleyici politikalar geliştirilmeli

İslam şehir mimarisine uygun az katlı ve bahçeli meskenlerden oluşan mahalle eksenli yeni şehirler inşa edilmesi önerildi.

16 Mart 2017 - 11:39

3. Milli Kültür Şurası'nda Şehir ve Kültür Komisyonu şu kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Prof. Dr. Ümit MERİÇ ( Sosyolog, düşünür Cemil Meriç'in kızı)
Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ, Dr. Enes Battal KESKİN, Kemal ÖZER, Prof. Dr. Kemal SAYAR, Prof. Dr. Korkut TUNA, Prof. Dr. Köksal ALVER, Mehmet Kâmil BERSE, Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN, Yrd. Doç. Dr. Yunus UĞUR

ŞEHİR VE KÜLTÜR KOMİSYON RAPORU”

Kültürel hayatın temel meselelerinin şehirde düğümlendiği, kültürel alanlarla ilgili sorunların çözümünün önemli ölçüde şehircilikle ilgili olduğu vurgulanmış, çarpık şehirleşmenin kültürel dokuya büyük zarar verdiği ön plana çıkarılmıştır. Yerel yönetimlerin şehirlerin ruhunu yaşatmaya özen göstermesinin gereği vurgulanmıştır. Şehir ve Kültür Komisyonunda sırasıyla;

 • Şehirlerin tasarımında ne ütopik ne de romantik yaklaşıma teslim olan ve millî kültürümüzü yansıtan ortak akıl ile geliştirilmiş öneriler üretilmesi,

 • Geçmişin binlerce yıllık izlerini, yapılarını ve kültürel değerlerini bugüne taşıyan tutarlı ve kapsayıcı bir şehircilik anlayışı oluşturulması,

 • Şehirlerin somut ve somut olmayan kültürel mirasının envanterinin sürekli güncel tutulması ve şehirlerin arşivinin oluşturulması; bu amaçla, her şehirde ‘Şehir Araştırma Merkezleri’nin açılması,

 • Her ilde “Şehir Müzesi” açılarak kültürel mirasın, yazılı ve sözlü tarih eserleri de hazırlanarak sergilenmesi. İhtisas (konsept) ve konu odaklı müzelerin kurulması, aynı kapsamdaki özel müzelerin teşvik edilmesi,

 • Kültürel potansiyeli yüksek bütün şehirlerimizin “şehir okulları” aracılığı ile örgün ve yaygın eğitimde bir okula dönüştürülmesinin sağlanması,

 • Kültür-sanat tesislerinin inşasından işletilmesine değin her aşamada desteklenmesi, resmî kurumların, yerel yönetimlerin ve alana destek olmak isteyen ticari kurumların temel ilkelerinden biri olması ve kültür-sanat tesisleri ile ilgili mevzuatın yenilenmesi.

 • Şehrin tarihî ve kültürel dokusunu ortaya koyan şehir ve gezi rehberleri öncelikli olmak üzere görsel ve yazılı eserlerin çeşitli dillerde hazırlanması ve yaygınlaşmasının teşvik edilmesi,

 • Şehirlerdeki sivil toplum örgütlerinin, şehrin kültür-sanat politikalarında daha fazla söz sahibi olması, karar verme süreçlerine katılımının sağlaması, düşüncelerin geliştirilmesinde, planlanmasında ve uygulanmasında yer alması için süreklilik gösterecek mekanizmaların kurulmasının teşvik edilmesi,

 • Şehirde ortak yaşama alanlarının çoğaltılması, insanların tabiat içerisinde yüz yüze temas edebileceği imkânların artırılması,

 • Kullanışlı, estetik, bahçeli, mahalleyi teşekkül ettirici, çocuklara oyun alanı sağlayan, ailelere dinlenecek mekanlar sunan evler inşa edilmesi,

 • Kendi şehir kültürümüze uygun meyveli ve meyvesiz ağaçlar ile bitki çeşitlerinin ev önleri ile park ve bahçelerde kullanılması,

 • Bir iktisadi temele dayalı 25-50-100 binlik İslam şehir mimarisine uygun az katlı ve bahçeli meskenlerden oluşan mahalle eksenli yeni şehirler inşa edilmesi ve uygun şartlarda şehirlinin hizmetine sunulması,

 • Şehirler civarındaki tarla ve ekilebilir alanlarda yapılaşmayı engelleyici tedbirlerin acilen alınması,

 • Köylerden şehirlere göçü cazip olmaktan çıkarıcı politikaların geliştirilmesi.Bu bakımdan köy ile şehir arasındaki dengenin, köy lehine yeniden ve acilen sağlanması,

 • Bütün şehirlerimize şehirleşmeyi koordine eden, planlayan, denetleyen birimlerin kurulması ve ilgili bakanlığa bağlı faaliyetler sürdürmesi,

 • Bütün bu süreç ve faaliyetlerin, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları başta olmak üzere, yeri geldiğinde diğer bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve şehirlilerle birlikte yürütülmesi; TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumlarla proje ve fon bulma konularında, THY, TRT, TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızla da uluslararasılaşma ve tanıtım süreçlerinde yakın işbirliği içerisinde çalışılması, teklif edildi.


 

Bu haber 18584 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 32
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 32
Müziğe Yön Verenler
Müziğe Yön Verenler