Önemli bir işbirliğine ilk adım...
Reklam
  • Reklam

Önemli bir işbirliğine ilk adım...

TÜRK DÜNYASI MÜZİK EĞİTİMİ BİRLİĞİ KURULUŞ BİLDİRGESİ TAM METNİ:

07 Nisan 2015 - 01:04

TÜRKSOY MÜZİK EĞİTİMİ YÜKSEK KURUM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

(TÜRK DÜNYASI MÜZİK EĞİTİMİ BİRLİĞİ KURULUŞ BİLDİRGESİ)

Ankara/Türkiye, 03 Nisan 2015

1. Giriş

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Müzik Eğitimi Yüksek Kurum Yöneticileri Toplantısı 3 Nisan 2015 Cuma günü Türkiye’nin başkenti Ankara’da TÜRKSOY, AİBÜ ve MÜZED ortaklığında düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Ana gündem maddesi “Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin Kurulması” konulu toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, RF Başkurdistan, RF Tataristan ve ev sahibi Türkiye müzik eğitimi yükseköğretim kurumları rektör, dekan ve başkanları ile MÜZED yöneticileri katılmıştır. Toplantıda ana gündem maddesi aşağıdaki alt konular hâlinde görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin Kuruluş Gerekçesi

Türk Dünyası müzik eğitimi alanında uluslararası bir örgütlenmeye gereksinim duymaktadır. Bu gereksinimi hızla gidermek üzere Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının etkin katılımlarıyla uluslararası nitelikte Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin (TDMEB) kurulması gereklidir. TDMEB’nin hemen kurulup etkinliğe geçmesiyle Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları arasındaki müzik eğitimi ilişkileri daha sağlıklı işleyen bir yapıya ve düzenli bir ortama kavuşacaktır. Bu yapı ve ortam müzik alanında eğitimci, sanatçı, bilimci, teknikçi, felsefeci ve yönetici yetişimini olumlu etkileyecektir.

3. Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği (TDMEB) Kuruluş Amaçları

(1) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının birbirlerinin müzik kültürlerini ve müzik eğitimlerini çok daha yakından ve içten tanımalarına fırsat ve olanak sağlamak.

(2) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimine ilişkin donanım, birikim ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarına fırsat ve olanak sağlamak.

(3) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları müzik eğitimcileri arasında;

(a) sağlıklı ve düzenli bir iletişim-etkileşim ve kalıcı bir mesleksel birliktelik sağlamak,

(b) etkili ve verimli bir dayanışma, işbirliği ve ortak çalışma fırsat ve olanakları yaratmak,

(c) ortak çalışmalar yapmak, ortak etkinlikler düzenlemek ve ortak yayımlar gerçekleştirmek.

(4) Türk dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları müzik eğitimcilerini belirli aralıklarla buluşturup yöresel, ulusal, bölgesel ve uluslararası müzik eğitimi sorunlarını saptamak, görüşmek, tartışmak, olası çözüm önerileri geliştirmek ve paylaşmak; yeni tasarım ve gerçekleştirimler için uygun ortam oluşturmak.

(5) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında sahip oldukları çeşitli fırsat, olanak ve seçeneklerden birbirlerini daha etkili ve verimli yararlandırmak.

(6) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları arasında müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında gerçekleştirilecek düzenli buluşma, ortak çalışma, etkinlikler ve yayımlar yoluyla kardeşlik, dildaşlık, kültürdaşlık, ulusdaşlık ve ülküdaşlık bilincinin ve duyuncunun daha da güçlenmesine katkıda bulunmak.

(7) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimi donanım, birikim ve deneyimlerini öbür dünya ülkeleri, toplum ve topluluklarına tanıtmak ve onlarla paylaşmak.

(8) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik eğitimiyle ilgili ulusal sivil toplum örgütlerini Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (ISME-International Society for Music Education) ve Avrupa Okul Müzik Eğitimi Birliği (EAS-European Association for Music in Schools) gibi kıtasal ve küresel ölçekli örgütlere tanıtmak, üye olmalarını sağlamak ve onların etkinliklerine katılmalarını olanaklı kılmak.

4. Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’ne Üyelikler

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’ne (TDMEB) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının, genel, özengen, mesleksel müzik eğitimi birlikleri, müzik eğitimi kurumları, müzik eğitimcileri ve müzik eğitim kurum temsilcileri üye olabilir. Bu bağlamda: (a) önokul, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullardaki müzik eğitmenleri/öğretmenleri ile serbest çalışan özengen müzik eğitimcilerinin üye olmaları beklenir. (b) müzik alanında eğitimci/öğretmen, sanatçı, bilimci, teknikçi, felsefeci ve yönetici yetiştiren kamusal, vakıfsal ve özel üniversite, akademi, fakülte, enstitü, konservatuvar ve yüksekokullarda görev yapmış ve yapmakta olan öğretim elemanlarının üye olmaları özendirilir, desteklenir ve sağlanır.

 

Bu haber 5790 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 29
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU / 29
Müziğin İmgesi : Şef Rattle'ın Dijital Halleri
Müziğin İmgesi : Şef Rattle'ın Dijital Halleri