Sanat eğitimine erken yaş döneminde başlanması istendi
Reklam
 • Reklam

Sanat eğitimine erken yaş döneminde başlanması istendi

Sanat tarihi dersinin kapsamlı bir şekilde lise eğitim müfredatına alınması isteniyor.

14 Mart 2017 - 20:00

3. Milli Kültür Şurası'nda Görsel Sanatlar Komisyonu şu kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Prof. Dr. M. Uğur DERMAN (Eczacı, İslam sanatı araştırmacısı, akademisyen)
Dr. Ayşe TAŞKENT, Hülya YAZICI, Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN, Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI, Levent ÇALIKOĞLU, Prof. Dr. Nurhan ATASOY, Prof. Dr. Süleyman Saim TEKCAN, Prof. Dr. Turan KOÇ, Turgay ARTAM

GÖRSEL SANATLAR KOMİSYON RAPORU

Görsel Sanatlar Komisyonunda öne çıkan temel konu, görsel sanat eserlerinin ve bu alanda çalışma yapan sanatçıların hem ülke içinde hem de dışında tanınırlığının olmamasıdır.

Komisyonda öne çıkan diğer bir konu ise devlet destekleri ile ilgili olmuştur. Özünü kaybetmeden evrenseli yakalayabilmiş sanatçıların ve ilgili kurumların devlet tarafından teşvik, vergi indirimi gibi uygulamalarla desteklenmemesi önemli bir sorun olarak tespit edilmiştir.

Üyelerden büyük bir kısmı tarafından, gerçekleştirdikleri büyük organizasyonlar sırasında (trinial, bienal, geniş çaplı sergiler vb.) bürokrasiyi aşamadıkları ve konunun muhatabına ulaşılamadıkları, her fırsatta üzüntüyle dile getirilmiştir.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen her iki şûrada da “Görsel Sanatlar” başlığı altında bir komisyonun olmayışı ve III. Millî Kültür Şûrasında görsel sanatların bir komisyonla temsil edilmesi bütün üyelerce olumlu mütalaa edilmiştir.

Komisyon üyeleri tarafından, kültür sanat hayatımız için faydalı olacak ve problemlerin çözümü için somut öneriler ortaya koyan bir eylem planı hazırlama isteği komisyon üyelerinin sunumlarında açıkça ifade edilmiştir. Görsel Sanatlar Komisyonunda sırasıyla;

 • Sanat eserlerinden ve sanat malzemelerinden alınan vergi oranının düşürülmesi,

 • Çağdaş sanat müzeleri ve galerileri ile koleksiyonculuğun teşvik edilmesi,

 • Kurumlara ve kişilere ait sanat projelerinin fon kaynaklı kredilerle desteklenmesi,

 • Sanatçıların ve sanat galerilerinin uluslararası sanat fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi,

 • Türk geleneksel sanatları uluslararası fuarının düzenlenmesi ve bir gelenek haline getirilmesi,

 • Sanatçıların telif haklarının korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,

 • Sanatçıların ve sanat eserlerinin uluslararası serbest dolaşımını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması,

 • Kâr amacı gütmeyen sanat müzeleri ve bağımsız kurumların ülke içi ve dışında gerçekleştirdikleri etkinliklerin teşvikleri ve vergi muafiyetlerinin (enerji, SGK vb.) yeniden değerlendirilmesi,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT işbirliğinde ulusal düzeyde, sanat ve kültür alanında yayın yapan bir TV kanalının kurulması,

 • Eser kaçakçılığına ilişkin tedbirlerin artırılması ve eser sahteciliğine karşı sertifikalandırma çalışmalarının yapılması,

 • Sanat eserlerinin tanıtımında; mühim ve nadir görülen eserlerin her okuyucuya çıkarılmamasına dikkat edilmesi, bunların kaliteli tıpkıbasımlarının hazırlanması,

 • Sanat eğitiminin erken yaş döneminde başlanması ve özellikle sanat tarihi dersinin kapsamlı bir şekilde lise eğitim müfredatına dâhil edilmesi,

 • Mahallî seviyede faaliyet gösteren sanat kurslarının atölyeleri, kaliteli bir sanat eğitimi için gereken standartlara ulaştırılması,

 • Sanatçıların en önemli ihtiyacı sanat atölyeleridir. Sanatçıların üretimleri için, Avrupa’daki gibi, uygun fiyatlarda atölye imkânlarının oluşturulması,

 • Görsel sanatlarda, birçok sanat dalında olduğu gibi, usta-çırak münasebeti büyük önem taşımaktadır. Ustaların, kendi özel mekânları dışında taliplilerle ve sanat meraklıları ile buluşmaları için zemin ve imkân sunulması ve bunun için İl Kültür Müdürlükleri, Belediyeler, Valilikler ve nihai olarak Halk Eğitim Merkezlerinden faydalanılması,

 • Sanatçı, eser, koleksiyoner, müze, galeri, sanat faaliyeti türünden sanata dair bütün değerlerimizin tanıtımında yabancı dilin gerekliliği üzerinde hassasiyetle durulması,

 • Hem geleneksel, hem de çağdaş sanatımızı kapsayan büyük bir sergi/sergi dizisi tasarlanması, önce ülke içerisinde daha sonra dünyanın önemli metropollerinde sergilenmesi,

 • Kamu binaları ve yapılarında, meydanlarda, metro vb. halka açık mekanlarda sanat eserlerinin yer almasının temin edilmesi,

 • AVM benzeri binalarda müze/galeri gibi sanat mekânlarının açılmasının ruhsat şartı haline getirilmesi,

 • Türk sanatçılarına ilişkin olarak Türkçenin yanı sıra yabancı dillerdeki yayın, belgesel, sinema filmi türünden. çalışmaların artırılması, teşvik edilmesi teklif edildi.

(KTB 3. Milli Kültür Şurası Görsel Sanatlar Komisyonu raporu. 14.3.2017)

Bu haber 7577 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU /26
KAFDAĞININ ARDINDAN BİR BEY OĞLU /26
Murat Güney Bariton Aryalarıyla Evlere Girdi
Murat Güney Bariton Aryalarıyla Evlere Girdi