Bir yurtdışı kültür şurası istendi...
 • Reklam

Bir yurtdışı kültür şurası istendi...

Uyum sürecinde dilini, kültürel kimliğini koruyan bir kuşak yetiştirilmesi isteniyor.

Bir yurtdışı kültür şurası istendi...
16 Mart 2017 - 14:30 - Güncelleme: 16 Mart 2017 - 14:43

3. Milli Kültür Şurası'nda Yurtdışı Türkler ve Kültür Komesyonu şu isimlerden oluşuyordu:

Başkan: Dr. Adnan TEKŞEN (Fransızca ve Psikoloji öğretmeni, yazar)
Ahmet ÖZAY, Ali GEDİKOĞLU, Prof. Dr. Kadir CANATAN, Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, Musa Serdar ÇELEBİ, Ozan CEYHUN, Tarık Bayram GÖLEZLİOĞLU, Veyis GÜNGÖR, Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

YURTDIŞI TÜRKLER VE KÜLTÜR KOMİSYON RAPORU

Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyonu tarafından anavatanından uzakta kalmış, farklı bir kültür ikliminde dilini, kültürünü muhafaza etme gayretinde olan vatandaşlarımızın sorunlarının kaynakları ve ihtiyaçlarına yönelik tespitler yapılmış, bu bağlamda getirilen öneriler ortak bir irade ile beyan edilmiştir. Öne çıkan sorunlardan biri olarak yeni nesillerin, anadillerini konuşması ve kültürel mirasımıza sahip çıkması amacıyla belirlenen stratejilerin istenilen sonucu vermekten uzak kaldığı belirtilmiştir.

Ayrıca kültürel diplomasi unsurları ve siyasi, ekonomik unsurlar arasındaki koordinasyon eksikliğine dikkat çekilmiş; Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile kültür, din ataşelikleri gibi kurum ve kuruluşların bilgi üretme noktasında beklenen seviyenin gerisinde kaldığı ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen müzakereler sonucunda yurtdışında bulunan Türklerin ortak iletişim aracı olan Türkçenin önemine işaret edilmiş, bu bağlamda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik okul öncesi eğitimin teşvik edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyonunda sırasıyla,

 • Entegrasyon sürecinde dilini, kültürel kimliğini muhafaza eden bir nesil yetiştirilmesi,

 • İşlevselliği olmayan bir dilin, sadece “kültürel amaçlı” öğretilmesi ve yaşatılmasının zorluğundan hareketle çocukların ve gençlerin Türkçe öğrenebilmeleri adına yapılan çalışmaların yanı sıra Türkçeyi aktif olarak kullanabilecekleri alanların ve ortamların oluşturulması,

 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil eğitiminde iki dilli eğitim programlarının tercih edilmesi, buna uygun ders materyallerinin hazırlanması ve her iki dilde de eğitim yeterliliğe sahip öğretmenler tarafından eğitim verilmesi,

 • Kültürel mirasımızı yeni nesillere tanıtmaya yönelik çeşitli organizasyonlar tertip edilmesi, karşılaşılan sorunları çözme kabiliyetine sahip gençlerin sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmesi,

 • Yurtdışında Türklerin kurmuş oldukları STK’ların önce ülke düzeyinde, sonra Avrupa düzeyinde çatı kuruluşlar şeklinde örgütlenmesi, STK'lar arasında koordinasyonun sağlanması; yurtdışında Türkçe yayın yapan internet, gazete, dergi gibi yayınların Türkiye ile irtibatı, takibi konusunda çalışmalar yapılması,

 • İslam medeniyetinin birlikte yaşama kültürü bağlamında sahip olduğu zenginlik göz önünde bulundurularak, bu birikimin analiz edilmek suretiyle çağın diline aktarılması ve bu dili kullanarak ilgili ülke özelinde din dersi müfredatları hazırlanması,

 • Din eğitiminin örgün eğitim içinde yer alabilmesi için Müslümanların yurtdışında “topluluk/toplum” olarak hukuki statülerinin kabul edilmesi anlamına gelen Kamu Hukuku Tüzel Kişiliği veya “Dinî Cemaat” statüsü kazanmaları için çalışmaların önünün açılması,

 • Türkiye’yi uluslararası platformlarda kültür sanat dili aracılığıyla tanıtarak yurtdışındaki yerleşik algıları değiştirmek ve Türkiye imajını güçlendirmek için stratejiler geliştirilmesi,

 • TRT’nin yurtdışındaki Türklere yönelik kültür ve sanat programlarının içeriklerinin zenginleştirilmesi; bu konuda TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yakın bir işbirliğine gidilmesi, gerekirse yeni bir kültür kanalının hayata geçirilmesi,

 • Türkiye'nin yurtdışındaki kültür diplomasisi aktörlerinin ve uygulayıcılarının bir envanterinin çıkarılması,

 • Türk kültür, sanat ve edebiyatına yurtdışındaki Türklerin zihnî olarak katılımı önem taşıdığından Türkiye'deki yayın sürecine yurtdışındaki isimlerin katılımı, yurtdışındaki yayınlara da Türkiye'deki isimlerin katılımı gerekliliğine binaen süreli yayınlar arasında ortaklıklar tesis edilmesi,

 • İslamofobi ve farklı ırkçı hareketler karşısında vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde haklarının hukuki güvenceye alınması; Türkiye vatandaşlarının kültürel kimliğine daha çok sahip çıkarak maruz kaldıkları saldırıları karşılaması; Türkiye’nin yurtdışında yaşayan Türkler için kültür politikaları ve stratejilerin belirlenebilmesi amacıyla bir “Yurtdışı Kültür Şûrası” yapılması teklif edildi.


 

Bu haber 30556 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çocuklar Ağladığında...
Çocuklar Ağladığında...
Antalya Piyano Festivali'nde Pianotainment’ın Şovu
Antalya Piyano Festivali'nde Pianotainment’ın Şovu