Kitap-kültür sokakları oluşturulması isteniyor..
Reklam
 • Reklam

Kitap-kültür sokakları oluşturulması isteniyor..

Yayıncılık sektöründe çalışanların meslek tanımı ve standartlarının belirlenmesi ve yayıncılıkta kurumsallaşmanın özendirilmesi öneriliyor.

Reklam
15 Mart 2017 - 22:00
Reklam

3.Milli Kültür Şurası'nda Yayıncılık ve Kütüphanecilik Komisyonu şu kişilerden oluşuyordu:

Başkan: Cevat ÖZKAYA ( Ümran Dergisi Danışmanı, eski Mazlum-Der Başkanı)
Doç. Dr. Ali UTKU, Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ, Emin Nedret İŞLİ, Melike GÜNYÜZ, Metin Celal ZEYNİOĞLU, Münir ÜSTÜN, Necati MERT, Sevengül SÖNMEZ, Tayfur ESEN

KÜTÜPHANECİLİK VE YAYINCILIK KOMİSYONU RAPORU

Kültürün temel taşıyıcısı kitaptır. Kültürel hayatın zenginleşmesi kitabın bin yıllardır süren saygınlığını korumamıza ve onu daha saygın bir noktaya taşımamıza bağlıdır.

Kütüphanecilik ve Yayıncılık Komisyonu tartışmadan uzak müzakereci bir atmosferde Türk yayıncılığının ve kütüphaneciliğinin karşılaştığı sorunları tespit etmiş ve bunlara dair önerilerini sunmuştur. Dağıtımdan kitabevlerinin desteklenmesine; fuarlardan kurumsallaşmaya kadar pek çok alan müzakere edilmiş ve sonuca bağlanmıştır. Kütüphanecilik ve Yayıncılık Komisyonunda sırasıyla;

 • III. Millî Kültür Şûrası İzleme Komitesinin her komisyondan bir üyenin katılımıyla kurulması ve kamuoyunun muntazaman alınan kararlardan haber edilmesi,

 • Sonraki şûralarda kütüphanecilik için ayrı bir komisyon kurulması,

 • 6. Ulusal Yayın Kongresi’nin en kısa zamanda yapılması için çalışmaların başlatılması,

 • Türkiye’nin yayıncılık politikaları, sorunları ve çözüm önerileri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının, yayıncılık derneklerini ve meslek örgütlerini taraf olarak görmeleri ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması,

 • Okuma kültürünün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak konusu olarak yeni baştan ele alınması,

 • Toplumun yeni sosyal yapısına ve ihtiyacına uygun olarak kütüphane, kütüphanecilik ve bilgi toplumuna bağlı bütün kavramların yeni baştan ele alınması ve yeni politikalar oluşturulması,

 • Çocuk kütüphanelerinin sayısının yetersiz olduğu tespitinden yola çıkarak; müstakil çocuk kütüphanelerinin sayısının yaygınlaştırılması,

 • Üniversitelerde çocuk edebiyatı incelemeleri/araştırmaları bilim dalı ve ana bilim dalı açılmasına yönelik çalışma yapılması,

 • Üniversitelerimizde kitap yayıncılığı konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim verilmesine yönelik çalışma yapılması,

 • Yayıncılık sektöründe çalışanların meslek tanımı ve standartlarının belirlenmesi ve yayıncılıkta kurumsallaşmanın teşvik edilmesi,

 • Yayıncılar için ortak mekânının tahsis ve tanzim edilmesi, yayıncılığımızın ortak mekân ihtiyacının kitap yahut kültür sokağı şeklindeki adımlarla giderilmesi yönünde adımlar atılması,

 • Korsan kitap basımı ile mücadelede daha sıkı ve önleyici kanuni tedbirler alınması,

 • Dağıtım ile ilgili sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

 • Kütüphanelerin ferah, cezbedici, yaşayan mekânlara dönüştürülmesi,

 • İnternet ortamındaki korsan mahiyetindeki kitapların denetlenmesi, korsan kitap basımını engelleyici kanunî tedbirlerin artırılması,

 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda dijital alanlardaki hak kayıplarını önleyecek, dijital kopyalama sorunlarını çözecek yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi,

 • Yeni bir kütüphanecilik anlayışı ile kütüphanelerin semtlere ve mahallelere yayılması ve tam gün mesai ile yirmi dört saat açık olmasına dikkat edilmesi,

 • Çocuk yayıncılığının geliştirilmesi ve teşvik edilebilmesi için devlet kurumlarının ortak çalışması ile çocuk kütüphanelerinin yaygınlaştırılması,

 • Kitapların sergileneceği kitabevlerinin sübvanse edilmesi, zengin okul ve sınıf kütüphanelerinin kurulması ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştıracak projelerin geliştirilmesi,

 • Okuma alışkanlığının kazandırılmasının, ilgili kurumların işbirliğinde çocuğun doğumundan itibaren üstlenmesi gereken bir devlet politikası olarak gündeme alınması,

 • Yayıncıların sistemli bir şekilde editör ve redaktör istihdam etmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması,

 • Sahaflık meslek tanımının yapılması ve standartlarının belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Sahaflar Birliği ve diğer tüm ilgili tarafların katılımı ile gerekli çalışmaların başlatılması teklif edildi.

Bu haber 17968 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“Mim Koymak” Diye Buna Denir!
“Mim Koymak” Diye Buna Denir!
H. Ferid Alnar: Tercüme, Sonsuza Kadar ...
H. Ferid Alnar: Tercüme, Sonsuza Kadar ...