• Reklam
YILDIRAY ERDENER

YILDIRAY ERDENER

Etnomüzikoloji ve Halk Bilimi

Hakkında

Gazi Eğitim Enstitüsü (G.E.E.) Müzik Bölümü”nden mezun olduktan sonra devlet bursuyla Almanya’da “Staatliche Musik Hochschule”de(Freiburg) müzik eğitimini ve viyolonsel öğrenimini tamamladı. 1969-1975 yılları arasında “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”nde öğretmenlik ve bir yıl “Bölüm Şefliği”nden sonra Amerika’da “İndiana Üniversitesi”nde “Etnomüzikoloji ve Halkbilimi” dallarında lisansüstü(M.A) ve doktora (1987) öğrenimi yaptı ve “The Anthropology of Music” yazarıünlü Alan Merriam’in öğrencisi oldu. Bir yıl “Kaliforniya Berkeley” ve “Lowell MA” gibi üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra “Lawrence MA”eyaletinde bir araştırma projesini yönetti. 1993-2010 yılları arasında Austin’daki “Teksas Ünversitesi”nde “Ortadoğu Folkloru”, “Orta Asya ve Türkiye’de Müzik Kültürü”, “Sibirya ve Orta Asya’da Şamanizm”, “Türk Dili ve Edebiyatı” gibi dersler verip 2010’da emekli oldu.

Yıldıray Erdener’in “Saha Araştırma Projeleri”:1997-2000 yılları arasında “Türk Kadın Aşıkların Aşık Olma Süreci ve Erkek Aşıklarla Olan İlişkileri”, 1982 “Fulbright Araştırma Bursu”yla bir yıl Kars’ta “Çobanoğlu Kahvehanesinde Aşık Karşılaşmaları ve Aşıklık Geleneği”, 1981 Haziran ayında Manitoba, Kanada’da “Pow-Wow Şarkı ve Ritüelleri”,1978 Güney Indiana Eyaletinde “Eski Alman Halk Türküleri Derlemesi”. 

Kitapları: “Kars’ta Çobanoğlu Kahvehanesinde Aşık Karşılaşmaları; Aşıklık Geleneğinin Şamanizm ve Sufizmle olan Tarihsel Bağları” Yapı Kredi Yayınlarından bu yıl (2017) çıkacak. “The Song Contests of Turkish Minstrels” (Türk Aşıklarının Karşılaşmaları), Harvard University Milman Parry Collection of Oral History Series (1995). “Turkish Through Folksongs”,(Türkülerle Türkçe) İndiana Üniversitesi Turkish Studies Yayınları. “Fifty Nasreddin Hoca Stories”, (Elli Nasreddin Hoca Hikayesi) Dunwoody Press (2008). “101 Idiomatic Expressions”, (101 Deyim) Dunwoody Press (2004). “Müzik Formları” (Nurhan Cangal ile)(1976). “Sonat ve Sonat Formu” (Nurhan Cangal ile) (1972). 

Yıldıray Erdener’in Makalelerinden Bazıları: “Murat Çobanoğlu’nun Aşık olma Sürecinde Görülen Şamanizm İzleri”, Folklor/Edebiyat (2004). “Saz Kopuzdan Türemiş Olamaz”, Folklor/Edebiyat,(2015). “Alevilik Şamanizm ile İslamın Yoğrulmasından Doğan ‘Anadolu Sufizmi’dir”Cumhuriyet Gazetesi, Herkese Bilim ve Teknoloji (2016). “Turkish Song Dueling”, Garland Dünya Müziği Ansiklopedisi, (2001). “The Initiatory Dream of Turkish Minstrels”,International Journal of Music in Turkey, (1997). “Turkish Minstrels in Song Dueling”,International Folklore Review, (1993). “Etnomüzikoloji Nedir?” Türk Kültürü Araştırmaları,(1993). “Çoksesli Müzikle Endüstrileşme Arasındaki İlişkiler”, Türk Folkloru Araştırmaları,(1988). “Interaction Processes of Turkish Minstrels”, Turkish Culture, (1987). “Baksı I” Türk Folklor Araştırmaları, (1978). “Baksı II” Türk Folklor Araştırmaları, (1978). “Halk Türküleri Koro İçin Çoksesli Hale Getirilmeli midir?” I. Uluslararası Folklor Kongresi Bildirileri (1977).

Son Yazılar