Sanat Eğitimi Alanında Harika Bir Proje…
  • Reklam
HÜSEYİN AKBULUT

HÜSEYİN AKBULUT

Bakış Açısı

Sanat Eğitimi Alanında Harika Bir Proje…

18 Kasım 2014 - 22:31

Kültür sanat dünyamızda tartışmalı sürecin yaşandığı zor bir dönemde umut veren, içimizi aydınlatan, ışık saçan bir proje…

Müzik Eğitimcileri Derneği’nin uygulamaya koyduğu “MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri” projesi.

Çocuklarımızı sanatın renkli dünyasına çekerek sanatla buluşturmayı, onlara sanatsal düşünme ve üretme becerileri kazandırarak estetik değerlerini geliştirmeyi ve böylece kent yaşamıyla da kaynaştırmayı” amaçlayan proje, daha yaşamlarının ve eğitimlerinin başlangıcında çocuklara aydınlık renkli bir dünyanın kapısını aralıyor.

Seçilen pilot illerden başlayarak tüm yurda yaymak üzere uygulamaya konan projenin düşünsel anlamda bence diğer önemli boyutu, “hizmetin öncelikle alt sosyo – ekonomik koşullarda bulunan okullara, risk altında yaşayan veya engelli çocuklara sunulması”dır.

Projenin, organizasyonu düzleminde de çok iyi planlandığına tanık oluyoruz. Uygulamaya koyan kuruluş; müzik eğitimcileri, akademisyen ve sanatçıları bünyesinde barındıran bir sivil toplum örgütü MÜZED ile müzik eğitimcisi akademisyen Prof. Suna Çevik; Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Yerel Yönetimler ile çalışmaların yürütüldüğü illerimizdeki üniversitelerin Müzik Eğitimi ve Sanat Eğitimi Bölümlerinin bileşimi.

Yaşadığımız dönemde bu kadar bileşeni bir araya getirmek bile rüyadır. Biz bu başarıyı, MÜZED’e, projeyi yürüten müzik eğitimci Prof. Suna Çevik’e ve sonuçta sanatın gücüne verelim.

7 -12 Yaş aralığındaki çocuklara yönelik bu proje hangi sanat alanlarını kapsıyor? Bir de ona bakalım:

Koro eğitimi: Doğaldır ki ses eğitimi, müziksel işitme, okuma, şarkı-türkü öğretimi, oyunlaştırma.

Çalgı eğitimi: Keman, yan flüt, gitar, bağlama, Orff çalgıları eğitimi.

Drama ve tiyatro eğitimi: Diksiyon, tonlama, beden dili, jest-mimik, sahne çalışmaları.

Görsel sanatlar eğitimi: Resim, seramik.

Bu eğitim felsefesinin yetenek geliştirmeyi, takım ruhu oluşturmayı, özdenetimi ve estetik algı yaratmayı amaçladığını söyleyen MÜZED, böylece mutlu ve gelecekten umutlu çocukların yetişeceğine vurgu yapıyor.

Daha ne isteriz ki?

Şarkı söylemek, birlikte şarkı söylemek ve koro çok önemli. Demokrasiye de açılan yoldur.

Olayın önemli bir boyutu daha vardır. Buna benzer projelerde yaşadığım için biliyorum, sanat ve sanat eğitimi etkinliklerinin içinde çocuklar varsa ilgi her zaman daha fazladır. Alan, çocukları aşarak genişler. Anneleri, babaları, aileleri, akrabaları ve arkadaşları da içine alarak tümünü sanatın içine çeker. Bakarsınız sonunda onlar da sanatçı, sanatsever olmuşlardır. Bu nedenle de sanatın yaygınlaşması açısından çocuklara yönelik bu projeyi çok önemsiyorum.

MÜZED Çocuk Sanat Atölyesi uygulamalarının ilki Ankara’da Altındağ Çalışkanlar İlkokulu ile Mamak Kazım Orbay İlkokulunda, ikincisi Bolu 60. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, Köroğlu İlkokulu ve Ortaokulu, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, İnkılap İlkokulu ve Ortaokulu, Mevlana İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Canip Baysal İlkokulu ve Ortaokulu, Sarıcalar Özel Eğitim İlkokulunda ve Van’da 3 okulda gerçekleştirildi.

Çalışmalar 55 sanat eğitimcisiyle yapıldı. İlk 2 çalışmaya 951 öğrenci katıldı.

Peki, bu proje nasıl bir kaynakla yürütülüyor? Hemen belirtelim, şimdilik İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi’nin tahsis ettiği 43 000 TL gibi küçük bir kaynakla ve sanat eğitimcilerinin tamamen gönüllülüğüne dayalı katkıları, özveri ve idealizmiyle. Çocuklara sazları bile bu oluşumun temin ettiğini not edelim.

Çalışmaya katkı yapan ve destek veren “Proje Dostları”nı da unutmadan analım: Ankara Caka, Semra Fayez, Gönül Akif Ergin, Nevhiz Ercan, Nazan Sezgin, Şeyda Çilden, Belir Tecimer, Tankut Kızıltan, Nilgün Tuluk, Gamze Alpar, Atilla Çağdaş Değer, Fatma Bildiren, Ahmet Azizoğlu, Yasin Karaç, Ebru Ulutekin, Tayla Vardar ve arkadaşları, Özlem Çevik Koper ve arkadaşları.

Suya attığımız bir taşın yarattığı ve giderek genişleyen halkalarını izlediğimiz gibi, bu çok önemli sanat eğitimi projesinde de atılan adımın büyüyerek tüm yurda yayılmasını dileyelim.

Eğitim ve sanat alanında, tamamen gönüllülüğe dayalı böylesine önemli, bir o kadar da zor projeyi yarattıkları ve yaşama kavuşturdukları için Müzik Eğitimcileri Derneği MÜZED’i, Refik Saydam’ı ve projenin asıl yürütücüsü Prof. Suna Çevik’i kutlamalıyız. Devletin yapması gereken görevi onlar yapmaya çalışıyorlar.

Ancak biliyoruz ki bu işler için çok büyük emeğe ve özveriye gereksinim var. Projenin tanıtımı için hazırlanan broşürde Prof. Suna Çevik hepimizi “bir avuç eğitimcinin sanat heyecanını paylaşmak üzere projeye gönül vermeye”, “Çocuklarla Sanata Yolculuğa” davet ediyor.


 


 


 


 


 


 

 

 

 

Bu yazı 7590 defa okunmuştur .

Son Yazılar