Genç, çalışkan, kaliteli, uyumlu bir Dörtlü...
  • Reklam
ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN

ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN

Yansımalar
  • Instagram

Genç, çalışkan, kaliteli, uyumlu bir Dörtlü...

19 Nisan 2018 - 00:33

Yaylı çalgılar dörtlüsü, yâni kuartet, oda müziğinin olmazsa olmazı, pek çok bestecinin bu alanda en çok verimi gösterdiği topluluktur. İki keman, viyola ve çellodan oluşan dörtlünün üyelerinin her birinin aynı düzeyde virtüoz özelliklere sahip olması beklenir. Biri bile biraz geride olsa, seslendirmede hemen kendini gösterir, icra kalitesi zedelenir.

Genç, çalışkan, kaliteli, birbirleriyle uyumlu, müziği ve müzik yapmayı gerçekten seven bir yaylı çalgılar dörtlüsünü, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası sayesinde kazandık. Orkestranın süpervizörü şef Rengim Gökmen, hepsi sıkı ve adil sınavla alınan üyelerin içinden tam dört tane yaylı çalgılar dörtlüsü oluşturdu ve hepsine de Cumhuriyet dönemi bestecilerinin adlarını verdi. KODA'nın grup şefleri Deniz Toygür Conus ( 1. keman), Özge Özerbek ( 2. keman), Yağmur Tekin ( viyola), Yusuf Çelik (çello), Saygun Quartet'i oluşturdu. Aynı kentte sürekli bulunup birarada rahat çalışma olanağı bulan grup, kısa sürede hatırı sayılır bir repertuarı oluşturma ve oda müziğinde aranan dörtlü olma başarısını gösterdi.

Saygun Quartet'i, 18 Nisan 2018 gecesi, 35. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında CSO Salonunda dinledik. “Bir Zamanlar Ankara’da” başlığını verdikleri programla, Rus besteci Şostakoviç, Macar Bartok ve topluluğun adını aldığı Saygun'un yollarının Ankara'da kesişmiş olmasına bir gönderme yapıyorlardı.

Şostakoviç'in Op. 83 sayılı, Rusya'da yaşayan Yahudilerin müziklerinden etkilenerek yazdığı 4 No'lu kuartetiyle başladılar, Bartok'un 3 No'lu Do Diyez Majör tonalitede, Türkiye'de kalma olanağı bulamayınca gittiği Amerika'da yarışma kazanmış, Macar halk ezgilerinden yararlanarak yazdığı kuartetle devam ettiler. Soluklandıktan sonra ikinci yarıda Saygun'un ilk yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdiler.

Üç eserde de, dört virtüoz müzisyen, çalgılarına egemenliklerini, birbirleriyle uyumlarını, sağlam entonasyonlarını ve güzel tonlarını ortaya koydular. Deniz Toygür Conus, topluluk önderi olarak bir tür şeflik sorumluluğunu başarıyla yerine getiriyor. Dinleyiciden büyük alkış alan dörtlü, Deniz Toygür'ün “Bu ağır programdan sonra sizlere bir Şostakoviç dörtlü daha çalalım” şeklindeki esprili gözkorkutmasının ardından, bestecinin kısa ve neşeli Polka'sıyla bis yaptı.

Öncelikli dileğim, KODA ile birlikte Saygun Quartet'in de uzun ömürlü olması...

ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN

18 Nisan 2018

 

Bu yazı 4411 defa okunmuştur .

Son Yazılar