• Reklam
UĞUR ZEYNEP GÜVEN

UĞUR ZEYNEP GÜVEN

Kentten Sesler

Hakkında

1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin Medya ve İletişim Çalışmaları Programı’nda, müzik televizyon kanalları üzerine yazdığı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Programı’nı, müzik antropolojisi alanında rebetiko müzik kültürü üzerine yazdığı teziyle bitirdi. 2015 yılında University of North Carolina at Chapel Hill Sosyoloji Bölümü’nde kentin göç alan bölgelerinde müzik tercihleri üzerine niceliksel veri analizi içeren araştırmasıyla post-doktora çalışması gerçekleştirdi. Akademik hayata 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, burada sekiz yıl boyunca, uzman, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2017 yılında Doçent unvanı aldı. 2016 yılı başından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaya başlayan Güven, halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Müzik, iletişim ve toplumsal tabakalaşma alanlarını merkeze alan lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veren Güven, 2016 yılından beri Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde de müzik sosyolojisi dersini vermektedir. Müzik ve toplum arasındaki ilişkiyi konu alan, saha araştırmasına dayalı çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunan Güven’in, çevirileri, müzik tercihleri üzerine incelemelerini içeren kitap bölümleri ile “Music, City and Culture: An Ethnographic Study of the Rebetiko Music Scene in Istanbul” başlıklı bir kitabı (Libra Yayınları, 2020) bulunmaktadır. Akademik çalışmaları dışında, 2007 yılında Andante dergisinde, 2011 ile 2013 yılları arasında ise Alternatif Gösteri isimli çevrimiçi kültür sanat dergisinde müzik üzerine yazıları yayımlanmıştır.

Son Yazılar