Filarmoni Derneklerini Birleştirme Çabası...
Reklam
  • Reklam
OSMAN ENFİYECİZADE

OSMAN ENFİYECİZADE

Konser Arkası

Filarmoni Derneklerini Birleştirme Çabası...

10 Haziran 2021 - 19:41 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 - 19:55

Geçtiğimiz 8 Nisan'da toplanan İstanbul Filarmoni Derneği” (IFD) genel kurulunda katılımcıların tam desteği ile başa gelen Atilla Tuna, projelerinin başında yer alan "Türkiye Filarmoni Dernekleri Federasyonuprojesini şekillendirerek hayata geçirmek için hummalı bir çalışma başlattı. Tuna, IFD başkanlığında ülkemizde bulunan çoksesli müzik alanlarında kurulu filarmoni dernekleri, senfoni orkestraları dernekleri, opera ve bale topluluğu dernekleri, çoksesli koro müziği dernekleri gibi yaklaşık 40 derneğe TFDF çatısı altında toplanarak güçlü olmak için bir çağrıda bulundu. Derneklerin yetkilileri, 17 Haziran'da internet üzerinden yapılacak istişare toplantısına davet edildi.

Ülkemizde tam anlamıyla bir asıra yakın süredir varolan klasik müzik, köklü ve geniş kitleler tarafından kabul edilmiş bir müzik türü olup, günlük yaşantımızın her noktasına nüfuz etmiş ve vazgeçilmez bir parçası halini almıştır.

Ülkemizde çoksesli müzik sektöründe üreten, çalışan on binlerce sanat emekçisi profesyonel yaşamını sürdürmekte ve ülkenin her yerinde ilgi alanı çok sesli müzik olan, sanatı yaşatmak, sanatı ve sanatçıyı desteklemek ve de yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş büyüklü küçüklü çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Lakin güzel ülkemizin güzide senfoni ve filarmoni orkestraları, opera ve bale toplulukları, üniversite müzikoloji bölümleri ve konservatuarların, eğitim fakülteleri müzik bölümleri, güzel sanatlar liseleri, filarmoni ve meslek dernekleri, her ne kadar kendi misyon ve vizyonları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor olsalar da, ne yazık ki birbirleriyle leterli iletişimleri bulunmadığı, birbirinden habersiz oldukları yadsınamaz bir gerçek. Bu da ne yazık ki ortak hareket kabiliyetinden yoksun ve mesleki olarak ortak bir duruş sergileyememe sonucunu doğurmakta. Bu durum sanat ve sanatçının aleyhine olan her konuda ortak duruş ve dirayet gösterilmemesi sebebiyle sanat ve sanatçıyı zarar gördüğü konu ve durumlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

IFD, hâlâ sanat ve sanatçıya reva gölen adaletsiz ve tutarsız uygulamalara karşı tek ses ve tek yürek olmak için ülke genelinde çoksesli müzik alanındaki tüm derneklerin bir federasyon çatısı altında birleşmesini bir gereklilik olduğundan hareketle yaptığı çağrıyla bu olumsuzluklara dur demeyi hedeflemekte.

İFD Başkanı Atilla Tuna

Kurulması önerilen "Türkiye Filarmoni Dernekleri Federasyonu“ çatısı altında çoksesli müzik sektöründe kesintisiz iletişimi sağlamak, sürekli bilgi akış ve paylaşımını koordine etmek, sektördeki dolaylı ve dolaysız tüm emekçilerin yasal hak ve hukukları konusunda çalışmalar yapmak, bilimsel çalışmaları desteklemek ve fon oluşturmak gibi hedefler konuluyor. Sahip olacağı modern ve ilerici anlayışı ile baskı grupları tarafından ötekileştirilen ve halkın genelinden soyutlanan çok sesli müziği geniş kitlelere daha fazla tanıtmak, sevdirmek ve ulaşılabilir kılmak, Federasyon tasavvurunun hayata geçirmek istediği hedefler arasında.

Sözde misyon ve vizyonu çoksesli müziği geliştirmek, yaymak, ulusal ve uluslararası arenada kitlelere duyurmak amacıyla kurulmuş ama hantal yapıları ve ayrımcı zihniyetleri doğrultusunda ellerindeki milyonlarca dolar bütçe ile dostlar alışverişte görsün” den öteye gitmeyen faaliyetleri ile her geçen gün misyon ve vizyonlarından fersah fersah uzaklaşan yapıların tam aksine, çoğunluğun oluşturduğu ve herkesin söz sahibi olacağı ve dinleneceği çoğulcu bir federasyon...

Tabii ki hayata geçirilmesi hedeflenen ve yapılması gereken onlarca yıl ihmal edilmiş o kadar çok şey var ki…

İdil Biret, Fazıl Say ve birkaç sanatçının daha sahip olduğu bireysel tanınırlık dışında, orkestralarımızın gerçek anlamda varlık gösteremediği uluslararası klasik müzik platformlarında var olmak ve kendimizden söz ettirebilmek için başta devlet orkestralarımızın şahlandırılması, fazlasıyla hak eden sanatçı ve oda müziği gruplarına fırsat tanınarak tam kapsamlı sürdürülebilir yol planları ve projelerin günümüz koşullarında ancak ortak bir güç ve tam kapasiteli iş birliği ile hayata geçirebileceği kaçınılamaz tek gerçek.

Böyle bir federasyonun kurulması ile çatısı altında A’dan Z’ye çoksesli müzik camiasını kucaklayan, iletişimini sağlayan ve koordinasyon oluşturacak kapsamlı bir platform ortaya çıkacak.

IFD önderliğinde hazırlanan ana taslakla bu federasyonun kurulması ile sanatçısından seyircisine kadar herkesi koruyan, kollayan ve kucaklayan projelerin gerçek olması için ümit olacağına inanıyorum. Ve tez zamanda "Türkiye Filarmoni Dernekleri Federasyonu(TFDF) kurulmasıyla biz de üstünümüze düşenleri yerine getirmek ve TFDF’ye destek olmak için sabırsızlanıyoruz.

Ben de köşemden güçlü ve dirayetli bir çoksesli müzik camiası için tüm muhatapları "Türkiye Filarmoni Dernekleri Federasyonu“ çatısı altında toplanmaya davet ediyorum.

Sağlıkla ve klasik müzikle kalınız…

Osman Enfiyecizade

10 Haziran 2021, Moda / İstanbul

Bu yazı 2063 defa okunmuştur .

Son Yazılar