• Reklam
ALİ ERGUR

ALİ ERGUR

Sesin İzi

Hakkında

1966 yılında Atina’da doğdu. 1985’de Galatasaray Lisesi’nden, 1989’da Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden, 1992’de Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorasını bitirdi. 1990’da Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde akademik hayata başladı. 2000’de Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak geçti. Eylül 2003’de Doçent, Ocak 2010’da Profesör ünvanı aldı. Bugüne kadar Marmara, Mimar Sinan, Galatasaray, Anadolu, İstanbul Teknik ve Erciyes üniversitelerinde lisans ve lisansüstü dersleri vermiştir. Başlıca ilgi alanları kitle iletişimi, yeni teknolojilerin toplumsal etkileri, sanal gerçeklik, gözetim teknolojileri ve müzik sosyolojisidir. İletişim/teknoloji ve müzik sosyolojisi konularında yayınlanmış bilimsel makaleleri, çeşitli denemeleri mevcuttur. Ergur, aynı zamanda müzik sosyolojisi alanında denemeleri içeren iki kitabın yazarı (Portedeki Hayalet: Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002; ikinci baskı: altkitap.net, Ekim 2013; Müzikli Aklın Defteri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2009) ve toplumsal bellek üzerine bir diğer yayının editörüdür. (Görkemli Unutuş, Toplumsal Belleğin Kıvrımlarında Dumlupınar Faciası, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2006). Ayrıca, Fransa’da yayınlanan bir diğer kitabın (Le technocentrsime: Promesses et menaces de l’ère informatique [Tekno-merkezcilik: Enformasyon çağının vaatleri ve tehditleri] Éditions L’Harmattan, Paris, 2009) editörlüğünü de yapmıştır. Andante ve Opus dergileri ile muzikoloji.org sitesinde müzik yazıları kaleme almıştır. Müzikbilimcilerle işbirliği içinde akademik çalışmalar yapmakta, İTÜ Türk Müziği Konservatuarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’nda ders vermektedir.

Son Yazılar